ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018 08:43

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 275/18                                                     Κομοτηνή, 4 Οκτωβρίου 2018

Προς : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
ΘΕΜΑ : «Υποβολή προτάσεων ως προς το σχέδιο Νόμου σχετικά με την ίδρυση υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας».


Άρθρο (1). Σύσταση – Έδρα
Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπάρχοντος νομοσχεδίου, σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας είναι η υποβοήθηση
του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και συνίσταται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρώπινων δικαιωμάτων, ως εκ τούτου θα πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστό ένοπλο σώμα με συγκεκριμένες
αρμοδιότητες και επιχειρησιακή αυτοτέλεια. Επομένως χρειάζεται επανεξέταση και διαμόρφωση ενός  νομικού
πλαισίου (δημιουργία Οργανικών νόμων και κανονισμών) για την  ορθή εκτέλεση του έργου της Δικαστικής Αστυνομίας.

Άρθρο (2). Σκοπός αρμοδιότητες
1)Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2, πρέπει να καταργηθούν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ με
νομοθετική ρύθμιση ώστε ή ΕΛ.ΑΣ να απελευθερωθεί από τα ξένα προς την αποστολή της καθήκοντα.
Πρόσθετα προς αποφυγή συγχύσεως και ενδεχομένως συγκρούσεων των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και της ΔΙΚ. ΑΣΤ.
δια νόμου να γίνει ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ. Η αρμοδιότητες της Δικαστικής Αστυνομίας δεν πρέπει
να συγκρούονται ή να ταυτίζονται με εκείνες της Ελληνικής Αστυνομίας
Πέραν των περιγραφομένων στο Σχέδιο Νόμου, να περιλαμβάνει την ευθύνη της ασφαλούς μεταγωγής των κρατουμένων,
σε κάθε περίπτωση όταν αυτοί πρέπει να µεταταχθούν στα δικαστήρια, στους ανακριτές ή στους προανακριτικούς
υπαλλήλους. Να τηρηθούν λοιπές αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθ. 1 του π.δ.265/19.10.99 παραµένουν
στην υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης και νοσηλευμένων στο θεραπευτήριο καταδίκων
και υποδίκων και να μην δοθεί άλλη παράταση όπως επαναλήφθηκε με άρθ. 38 παρ.1 του Ν.4509/2017
ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017 όπου ή εφαρμογή της νομοθεσίας παρατάθηκε για ακόμα δύο έτη ήτοι μέχρι το τέλος του 2019
Επομένως, η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων επιβάλλεται να καταργηθεί και αρμοδιότητες αυτής να μεταβιβαστούν
στο νέο σώμα της ΔΙΚ.ΑΣΤ, έτσι θα εξασφαλιστεί η ενίσχυση του αξιόμαχου της ΕΛ.ΑΣ. και οι αποδεσμευόμενοι
Αστυνομικοί να ασχοληθούν απερίσπαστα με την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.
Ακόµη, µετά την ψήφιση του ν. 3251/9.7.04 περί «Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης», κατά το άρθ. 4 του οποίου
αρµόδια δικαστική αρχή έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι ο Εισαγγελέας Εφετών ο οποίος εξάλλου
κατά το άρθ. 6 του ιδίου νόµου είναι αρµόδιος  να διαβιβάζει το ένταλµα απευθείας στην αρµόδια δικαστική
αρχή εκτέλεσης, εύλογο καθίσταται ότι ειδικευόμενο προσωπικό της ∆ικαστικής Αστυνοµίας πρέπει να πλαισιώνει
τον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα η συνεργασία µε τις
ξένες δικαστικές ή αστυνοµικές αρχές σε πνεύµα αλληλοβοήθειας προς επίτευξη του βασικού σκοπού όλων,
δηλαδή της δίωξης του εγκλήματος.
2)Στην παρ 2 , πρέπει να προστεθεί στις αρμοδιότητες και αυτή του Δημόσιου Κατήγορου, που εκτελείται
από Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
3)Στην παρ. 3 επιβάλλεται να γίνει σαφές νομικό πλαίσιο ως προς την διάκριση των αρμοδιοτήτων ΕΛ.ΑΣ
και ΔΙΚ.ΑΣΤ, σε υποθέσεις ποινικής έρευνας, προανάκρισης και προκαταρκτική εξέτασης.

Άρθρο (3). Στελέχωση Προσωπικού    
Η Στελέχωση του προσωπικού να πραγματοποιηθεί με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια.

Άρθρο (9). Απόσπαση Προσωπικού
 Να τροποποιηθεί το άρθρο όσον αφορά το Αστυνομικό προσωπικό που μπορεί να αποσπασθεί για 3 έτη με
δικαίωμα ανανέωσης της απόσπασης συν 3 έτη στην Δικαστική Αστυνομία. Δεδομένων των ελλείψεων σε προσωπικό
της ΕΛ.ΑΣ περαιτέρω αφαίμαξη του εμψύχου δυναμικούς της θα οδηγήσει με ακρίβεια σε σοβαρότατη δυσλειτουργία
της  ΕΛ.ΑΣ. Να καταστεί σαφές ότι η ∆ικαστική Αστυνοµία θα είναι ένα αυτοτελές δικαστικό σώµα χωρίς
αποσπάσεις ή μετατάξεις. Εμμένουμε στην   δημιουργία νέων προανακριτικών υπαλλήλων για την στελέχωση της.

Άρθρο (5) . Διαδικασία πλήρωσης θέσεων αστυνομικού κλάδου
Απαιτούνται οι εξής τροποποιήσεις:
-Καθορισμός των συνολικών οργανικών θέσεων σε δυόμιση χιλιάδων (2500), για όλη την επικράτεια,
-Εκπαίδευσή ανάλογη με τα καθήκοντά τους ως εξής:
1. Εξάμηνης διάρκειας για τους υπαλλήλους αστυνομικών καθηκόντων κατηγορίας ΔΕ και σε μη ανακριτικά
καθήκοντα οι οποίοι θα απασχοληθούν στη φύλαξη των Δικαστικών Μεγάρων, τις μεταγωγές, την σύλληψη
διωκόμενων ατόμων κ.λ.π. (εκπαίδευση στις Αστυνομικές Ακαδημίες).
2. Διετούς διάρκειας για τους υπαλλήλους αστυνομικών και πολιτικών καθηκόντων, που θα απασχοληθούν και
σε ανακριτικά καθήκοντα, με την εκπαίδευση να λαμβάνει χώρα σε ειδικά τμήματα της Σχολής Δικαστών.
Η Έναρξη λειτουργίας του Σώματος της Δικαστικής Αστυνομίας θα πρέπει να γίνει μετά από την αποφοίτηση
των προσληφθέντων υπαλλήλων.

Άρθρο (8 ).Κατηγορίες, Θέσεις και Κλάδοι Αστυνομικών Υπαλλήλων
"Αναφέρει το ανωτέρω άρθρο:
""Μέχρι να προαχθούν στον βαθμό του Διευθυντή Δικαστικής Αστυνομίας, του Αστυνόμου ή Υπαστυνόμου όσοι
δικαστικοί αστυνομικοί αρχικά διοριστούν, καθήκοντα Διοικητή του κάθε Περιφερειακού Τμήματος μπορούν
να ασκούν Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.""
Επιβάλλεται καθήκοντα Διοικητή να ασκεί άτομο εκπαιδευμένο εκ του νέου σώματος κάτοχο (Π.Ε.) για
παράδειγμα Νομικής ή του δικαστικού κλάδου γενικότερα, και να συνυπολογίζονται περαιτέρω προσόντα
π.χ. κατοχή περισσότερων τίτλων σπουδών και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι ετών.

Άρθρο (11). Κανονισμός Λειτουργία
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΔΙΚ. ΑΣΤ. θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο κείμενο που θα διέπει την υπηρεσία
και στο οποίο βεβαίως θα περιλαμβάνει τις τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ πολιτικού και ένοπλου προσωπικού της.
Στη κορυφή δε της Διοίκησης πρέπει να είναι ένα το κέντρο λήψης των αποφάσεων όπου στην προκειμένη
περίπτωση η φυσική ηγεσία πρέπει να είναι σαφέστατα ο Διοικητής της ΔΙΚ.ΑΣΤ.  για όλο το προσωπικό της.


 
                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος                                 ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ Αντώνιος
     6974353177                                           6974302220