Χορήγηση επιδόματος στους Αστυνομικούς των νεοσυσταθέντων Διμοιριών Υποστήριξης Ανατολικών Νησιωτικών περιοχών Χώρας Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Τρίτη, 27 Ιούνιος 2017 08:42

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 221 /17                                                                    Κομοτηνή, 25 Ιουνίου 2017

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση επιδόματος στους Αστυνομικούς των νεοσυσταθέντων Διμοιριών Υποστήριξης
         Ανατολικών Νησιωτικών περιοχών Χώρας».

ΣΧΕΤ.: 1) Υπ’ αριθ. 1647/17/580850 από 21-03-2017 Διαταγή Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ.&Α.Δ./
          Δ.Α.Π./ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ./ΓΡΑΦΕΙΟ 1ο
       2) Υπ’ αριθ. 6001/7/5639/3-ρκζ΄από 20-03-2017 Διαταγή κ. Αρχηγού.
 
                                                                                                                                    
Με τις ανωτέρω σχετικές και προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά άμεσες, έκτακτες και επιτακτικού χαρακτήρα
υπηρεσιακές ανάγκες ανατολικών νησιωτικών περιοχών Χώρας, συνέπεια ιδιαιτέρως αυξημένων μεταναστευτικών ροών,
διατάχθηκε η από 28-03-2017 απόσπαση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, τριάντα (30) αστυνομικών στην Δ.Α. Λέσβου
είκοσι εννέα  (29) αστυνομικών στην Δ.Α. Χίου, δεκαεπτά (17) αστυνομικών στην Δ.Α. Σάμου, δεκαεπτά (17) αστυνομικών
στο Α.Τ. Λέρου και είκοσι τριών (23) Β΄ Δ.Α. Δωδεκανήσου (νήσος ΚΩ) προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να συγκροτήσουν
Διμοιρίες Υποστήριξης. Η λειτουργία του θεσμού αυτού θα συνεχιστεί καθόσον ήδη εκδόθηκε νέα διαταγή από το Αρχηγείο
για συνέχιση των αποσπάσεων.

 

Θα περιμέναμε τόσο εμείς όσο και οι συνάδελφοι που αποσπάσθηκαν προκειμένου να συγκροτήσουν τις διμοιρίες υποστήριξης
να έχει αυτονόητα προϋπάρξει η πρόβλεψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και να έχουν
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι ανωτέρω αστυνομικοί να απολαμβάνουν δικαίως το επίδομα διμοιριών
υποστήριξης που αποδίδεται σε όλους τους συναδέλφους που στελεχώνουν τις διμοιρίες υποστήριξης των επαρχιακών
Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας.

Δυστυχώς όμως, για άλλη μία φορά βρεθήκαμε όλοι μας μπροστά στη δυσάρεστη έκπληξη ότι καμία ενέργεια δεν έχει γίνει
από πλευράς Αρχηγείου ώστε οι συνάδελφοί μας να απολαμβάνουν το αυτονόητο δικαίωμά τους που αφορά στην λήψη του
σχετικού επιδόματος.

Παρακαλούμε όπως για την θετική αντιμετώπιση του ζητήματος και την αποκατάσταση της αδικίας που υπέστησαν οι συγκεκριμένοι
συνάδελφοι, με την αναδρομική χορήγηση του σχετικού επιδόματος ύψους 75€ μηνιαίως που δικαιούνται να λαμβάνουν όλοι οι
αστυνομικοί που συγκροτούν τις διμοιρίες υποστήριξης επαρχιακών Διευθύνσεων Χώρας.

Τέλος καλούμε τους Βουλευτές, στους οποίους κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο, να εκδηλώσουν από πλευράς τους παρεμβάσεις
μέσο του θεσμικού τους ρόλο ώστε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας.
 
    
                                                            ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                      ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
                  6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                                  6 9 7 4 3 2 9 9 7 6  

 

 

ΠΡΟΣ : 1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
          κ. ΤΟΣΚΑ Νικόλαο (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
       2) ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
         ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
       3) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
          ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
       4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΟΙΝ.: 1) ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ κ. ΜΟΥΣΤΑΦΑ Μουσταφά
       2) ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦ Αϊχάν
       3) ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ κ. ΙΛΧΑΝ Αχμέτ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 27 Ιούνιος 2017 08:43