ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Τετάρτη, 31 Μάιος 2017 09:38

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :  132/17                                                    Κομοτηνή, 17-04-2017

ΠΡΟΣ  :ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ. (ΔΙΑΜΕΣΩ Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
              

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


    Σας υποβάλλουμε συνημμένα και εγγράφως  τις προτάσεις της Γραμματείας Γυναικών της Ε.Α.Υ.Ροδόπης,
έτσι όπως αυτές εισηγήθηκαν από την Πρόεδρο της Ε.Α.Υ.Ροδόπης  η οποία εκπροσώπησε την Ένωσή μας  στην  
Ευρεία Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε την  08 Μαρτίου 2017 με πρωτοβουλία της
Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.


                                                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                            ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
         6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                                          6 9 7 4 3 2 9 9 7 6  

 

 

                                                                                                                                            Αθήνα 08 Μαρτίου 2017


Είναι κοινώς γνωστή και αναγνωρισμένη η ιδιαιτερότητα της φύσεως του επαγγέλματος του αστυνομικού και οι
δυσκολίες που καλούμαστε  να αντιμετωπίσουμε, ένεκα της φύσεως  και των αναγκών της εργασίας μας,  κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων μας , καθώς και οι αρνητικές συνέπειες που όλα αυτά επιφέρουν τόσο στον ίδιο
τον εργαζόμενο όσο και στην οικογένειά του, ιδιαιτέρως δε στα τέκνα του.

Βιώσαμε, βιώνουμε και κάποιοι από εμάς θα βιώσουν στο μέλλον,  πόσο αρνητικά επιδρούν οι ιδιαιτερότητες  
του επαγγέλματός  μας (άστατα ωράρια εργασίας, υπερωριακή απασχόληση, αιφνίδιες προσωρινές μετακινήσεις
λόγω υπηρεσιακών αναγκών, έκθεση σε κίνδυνο ζωής κ.λ.π.), στο οικογενειακό μας περιβάλλον,  στην
οικογενειακή  μας γαλήνη και προγραμματισμό.

Είναι ήδη καταγεγραμμένη η ραγδαία αύξηση του αριθμού των διαζυγίων αστυνομικών υπαλλήλων και γνωρίζουμε
καλά  πως  η συχνότερη αιτία είναι ότι ο/η σύντροφος δύσκολα μπορεί να κατανοήσει, να αποδεχθεί, να
αντιμετωπίσει , να διαχειριστεί και να υποστηρίξει με την παρουσία του στη ζωή του αστυνομικού, ένα
οικογενειακό περιβάλλον γεμάτο ανατροπές, αγωνία και ανασφάλεια.

Και εάν έτσι αρνητικά επιδρά σε έναν ενήλικα η συμβίωση με έναν αστυνομικό, πολύ εύκολα αντιλαμβάνεται
κανείς πόσο δυσκολότερο είναι για τα παιδιά των αστυνομικών τα οποία  σε ηλικίες τρυφερές καλούνται  να
κατανοήσουν, να αποδεχθούν, να αντιμετωπίσουν και  να διαχειριστούν όλη αυτή την αναστάτωση στην
οικογενειακή γαλήνη και προγραμματισμό, που επιφέρει το επάγγελμα του γονέα τους, αλλά και την αγωνία
και ανασφάλεια που αισθάνονται για την ζωή και την σωματική ακεραιότητα του γονέα τους όταν αυτός
αναχωρεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Πόσο δε μάλλον, όταν τυγχάνει αυτός ο γονέας να είναι
η μητέρα του….


Όλο αυτό θεωρούμε ότι καθιστά αυτόματα αυτονόητη την υποχρέωση της Πολιτείας, για της οποίας την ασφάλεια
θέτει στην διάθεσή της την ζωή του ο κάθε αστυνομικός, να προστατεύσει με ιδιαίτερο τρόπο  και αυτή με την
σειρά της όχι μόνο τον ίδιο τον αστυνομικό, αλλά και την οικογένειά του και κυρίαρχα τα τέκνα του.

Για τους λόγους αυτούς και με αφορμή την  Ευρεία Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών που πραγματοποιείται
σήμερα 08 Μαρτίου 2017 με πρωτοβουλία της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., πιστεύουμε  ότι  θα πρέπει
να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της υψηλής  προστασίας της μητρότητας της γυναίκας αστυνομικού και ιδιαιτέρως
αυτής που καλείται να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της μονογονεϊκής οικογένειας.

Προς τούτο λοιπόν καταθέτουμε  το αίτημά μας  περί  τροποποίησης  μέσω  βελτιωτικών αλλαγών  της
υπ΄αριθ. 11 Κανονιστικής Διαταγής  «Καθήκοντα και ιδιαιτερότητες του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1)Στον κατάλογο των επικίνδυνων καθηκόντων του άρθρου 2 «Εκτέλεση επικίνδυνων καθηκόντων», να προστεθούν
και τα εξής :

Α) ένοπλος σκοπός αστυνομικού καταστήματος
Β) φρούρηση στόχων
Γ) φρούρηση κρατητηρίων

2)  Τροποποίηση του άρθρου 5 ως εξής:
Χρόνος εργασίας γυναικών αστυνομικών
« Ο χρόνος εργασίας του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού καθορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 394/2001.
Κατ΄εξαίρεση οι μητέρες αστυνομικοί με παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών και οι μονογενείς  μητέρες αστυνομικοί  
με παιδιά ηλικίας  μέχρι 12 ετών :

Α. Δεν διατίθενται σε νυχτερινές υπηρεσίες, εκτός εάν οι ίδιες το επιθυμούν.
Β. Δεν διατίθενται σε υπηρεσία ένοπλου σκοπού
Γ. Διατίθενται σε υπηρεσία σύμφωνα με τις οικογενειακές τους ανάγκες.»

3) Τροποποίηση του άρθρου 6 ως εξής:
Διάθεση εγκύων γυναικών σε υπηρεσία
Για την διάθεση των γυναικών αστυνομικών σε υπηρεσία, κατά τον χρόνο κύησής τους, λαμβάνονται υπόψη οι
γνωματεύσεις του θεράποντος γυναικολόγου ιατρού, ώστε να διατίθενται σε εσωτερικές υπηρεσίες, που δεν
επηρεάζουν την κύησή τους.

4) Να προστεθεί άρθρο 8 για την επέκταση της εφαρμογής  και στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας των
διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.4440/2.12.2016 που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπου να αναφέρεται ότι:

«Μητέρες αστυνομικοί  που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4)εργάσιμες  
ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθενείας των τέκνων τους. Για τις μητέρες αστυνομικούς  
που είναι τρίτεκνες  ή πολύτεκνες, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε
ημερολογιακό έτος. Για τους μητέρες αστυνομικούς  που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε
έξι (6) εργάσιμες  ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»

5)  Να προστεθεί άρθρο 9 ως εξής:

Επιφυλακή γυναικείου  αστυνομικού προσωπικού
Μητέρες αστυνομικοί ανήλικων τέκνων ηλικίας μέχρι έξι ετών εξαιρούνται της επιφυλακής.
Μητέρες αστυνομικοί ανήλικων τέκνων ηλικίας από  έξι μέχρι δεκαπέντε  ετών εξαιρούνται της επιφυλακής
είτε  όταν αποδεδειγμένα οι σύζυγοί  τους εργάζονται κατά  τις ώρες  αυτής, είτε στην περίπτωση που
αυτές είναι μητέρες μονογονείς.

Με την κατάθεση των προτάσεών μας, χαιρετίζουμε θετικά την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Γραμματεία Γυναικών
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. να πραγματοποιεί Ευρεία Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών την 8 Μαρτίου κάθε έτους, στα πλαίσια
του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών, συγχαίρουμε για τη δράση τους τις συναδέλφισσες  και  ευχόμαστε
καλούς αγώνες και καλή δύναμη στην συνέχιση του έργου τους.

Τελειώνοντας ευχόμαστε χρόνια πολλά , υγεία και καλή δύναμη σε όλες τις συναδέλφισσες ανά την Επικράτεια,
αλλά και σε όλες τις αγωνιζόμενες γυναίκες  ανά την Υφήλιο.

                                        Με τιμή  
                                   ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα
                   Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ροδόπης και Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

                                   ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ Λαμπρινή
                                   ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Σπυριδούλα
                                   ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ Αγγελική
                        Μέλη της Γραμματείας Γυναικών της Ε.Α.Υ.Ροδόπης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 31 Μάιος 2017 09:40