ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Τετάρτη, 31 Μάιος 2017 09:24

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 123 /17                                                  Κομοτηνή, 07 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣ : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.             
ΘΕΜΑ : «Προτάσεις για βελτίωση του συστήματος Εκπαίδευσης - Μετεκπαίδευσης του Αστυνομικού Προσώπικού».


Είναι κοινώς αποδεκτό και αναγνωρισμένο ότι η σωστή εκπαίδευση αποτελεί την βάση και το θεμέλιο λίθο
στην διαμόρφωση ενός πρότυπου επαγγελματία αστυνομικού, κάτι που αποτελεί δηλωμένη απαίτηση της κοινωνίας
αλλά και του Συνδικάτου μας.
Η υφιστάμενη εκπαίδευση-μετεκπαίδευση τείνει πλέον να γίνει παρωχημένη και σαφώς χρήζει άμεσης μεταρρύθμισης-αναβάθμισης.
Όμως μέχρι την υλοποίηση αυτών, είναι επιτακτική ανάγκη να επιδεικνύεται σεβασμός στους εκπαιδευτικούς κανόνες
όπως αυτοί καταγράφονται στο σχετικό Π.Δ. 352/1995, αλλά και στις Δ/γές του Α.Ε.Α., αλλά και των δικαιωμάτων
των Δοκίμων Αστυφυλάκων τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική τους εκπαίδευση.

Καταγγέλλουμε ότι σε βάθος ετών έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα που αφορούν :

Α) την απασχόληση των Δοκίμων Αστυφυλάκων κατά τη διάρκεια της θεωρητικής τους εκπαίδευσης εντός των Τμημάτων
Δοκίμων Αστυφυλάκων, σε αλλότρια της εκπαίδευσης καθήκοντα (ως βοηθοί σε γραμματειακή υποστήριξη κ.λ.π.),
αναγκάζοντας τους να απέχουν των παραδόσεων μαθημάτων, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν
της δικαιούμενης και αναγκαίας θεωρητικής εκπαίδευσης που αποτελεί «πρώτο σκαλοπάτι», προκειμένου για την εν
συνεχεία ασφαλή πρακτική τους εκπαίδευση αλλά και την επιβαλλόμενη επαγγελματική τους κατάρτιση και τη μετέπειτα
υπηρεσιακή τους απόδοση.

Β) την επιμήκυνση της πρακτικής εκπαίδευσης ώστε αυτή να καλύπτει στην ουσία σχεδόν τα 2/3 της συνολικής διάρκειας
της εκπαίδευσης, κάτι που λειτουργεί σε βάρος της θεωρητικής κατάρτισης που θα έπρεπε να λαμβάνει ένας σύγχρονος
αστυνομικός, ο οποίος θα κληθεί στη συνέχεια - πέραν όλων των άλλων- να ασκήσει και ανακριτικά καθήκοντα με
μόλις 2 εξάμηνα θεωρητικής εκπαίδευσης.

Γ) τη συνεχή διάθεση των Δοκίμων Αστυφυλάκων σε μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης.
Κατά παρέκκλιση των σχετικών Δ/γών που ρητά αναφέρουν ότι «Η φύση και ο χαρακτήρας της διάθεσης των δοκίμων,
να είναι καθαρά εκπαιδευτικός - οι δόκιμοι τίθενται ή διατίθενται σε μέτρα τάξης σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
κατόπιν Δ/γής του Προϊσταμένου Επιτελείου Α.Ε.Α.», οι Δόκιμοι Αστ/κες διατίθενται σε μέτρα τάξης συνεχώς και
όχι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συνήθως χωρίς την προαπαιτούμενη σχετική Δ/γή του Προϊσταμένου του Επιτελείου Α.Ε.Α..

Δ) τη διάθεση των Δοκίμων Αστ/κων σε κύριο αστυνομικό έργο, εκλιπόντος του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της πρακτικής
εκπαίδευσης, χωρίς την απαιτούμενη -εκ των Δ/γών- συνοδεία κατάλληλου αστυνομικού. Παρότι στις σχετικές Δ/γές
αναφέρεται  ότι «οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά την εκτέλεση της εργασίας τους θα συνοδεύονται πάντα από κατάλληλο
αστυνομικό της Υπηρεσίας πρακτικής εκπαίδευσης και να απασχολούνται - εάν οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιβάλλουν -  
σε εκτέλεση νυχτερινών υπηρεσιών ως βοηθοί Αξ/κού ή Υπαξ/κού Υπηρεσίας, είτε σε διενέργεια πεζών ή εποχούμενων
περιπολιών, ως τρίτοι σε ομάδα περιπολίας τουλάχιστον δύο αστυνομικών», στην πραγματικότητα οι Υπηρεσίες Υποδοχής
των Δοκίμων Αστυφυλάκων, παραβιάζοντας αυτές, τους διαθέτουν κατά βάση σε φύλαξη στόχων μόνους τους και σε εποχούμενη
ή πεζή περιπολία όχι ως τρίτους αλλά ως δεύτερους και σε αρκετές των περιπτώσεων ακόμη  και μόνους τους!!!

Ε) τη δημιουργία δυσκολιών, από ορισμένους  Διοικητές Υπηρεσιών υποδοχής Δοκίμων Αστυφυλάκων, στη χορήγηση των
προβλεπόμενων αδειών που δικαιούνται οι Δόκιμοι Αστυφύλακες, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης.
Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι όχι μόνο δεν έγιναν βήματα προς την κατά γενική ομολογία επιβαλλόμενη
από τα κελεύσματα των καιρών και απαίτηση της Ομοσπονδίας μας, αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αλλά δυστυχώς
χωρίς κανένα δισταγμό ακόμη και οι θεσπισμένοι κανόνες, παραβιάζονται ασύστολα και γίνονται θυσία στην «εξυπηρέτηση»
των κακώς εννοούμενων υπηρεσιακών συμφερόντων.

Η εκπαίδευση απαξιώνεται συστηματικά  οι δε εκπαιδευόμενοι Δόκιμοι Αστυφύλακες αντιμετωπίζονται ως τεμάχια-αριθμοί-
φθηνά εργατικά χέρια και δεν απολαμβάνουν τη δικαιούμενη κατάρτιση που θα διαμορφώσει αστυνομικούς με υψηλό επαγγελματισμό,
που και τους ίδιους θα προφυλάσσει αλλά και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας προς τους πολίτες που
υπηρετούμε, θα συμβάλλει καταλυτικά.

Χωρίς να απεμπολούμε ούτε για μια στιγμή την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για την ίδρυση και λειτουργία Αστυνομικού
Πανεπιστημίου και μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα, υποχρέωση όλων μας είναι να θωρακίσουμε τόσο τη λειτουργία
των Αστυνομικών μας Σχολών όσο και τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν στην αστυνομική εκπαίδευση.

Προς τούτο θεωρούμε ότι μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο της αστυνομικής εκπαίδευσης, απαιτείται :
1)Άμεση εισαγωγή προς εκπαίδευση των επιτυχόντων μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων στις αστυνομικές σχολές.

2)Τον σεβασμό  στην αστυνομική εκπαίδευση, στα αστυνομικά εκπαιδευτικά        
ιδρύματα  και σαφώς στα δικαιώματα των εκπαιδευόμενων.

3)Την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Κανονισμού Εκπαίδευσης και των σχετικών
Διαταγών για την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

4)Την τιμωρία και αρνητική αξιολόγηση των Διοικητών των Υπηρεσιών υποδοχής Δοκίμων Αστυφυλάκων για πρακτική
εκπαίδευση, σε περιπτώσεις καταστρατήγησης του Π.Δ.352/1995.

5)Την συμμόρφωση με τις διατάξεις που ορίζουν τον χρόνο της θεωρητικής εκπαίδευσης σε 4 εξάμηνα και της
πρακτικής σε 1 εξάμηνο.

6)Στο διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιείται η πρακτική, οι Δόκιμοι Αστυφύλακες να διατίθενται υποχρεωτικά
ως βοηθοί Αξ/κών ή Υπαξ/κών  Υπηρεσίας για δύο μήνες στα Τμήματα Τάξης και ένα μήνα στα Τμήματα Τροχαίας, ώστε
να εξασκούνται πρακτικά στο ανακριτικό έργο.

7)Η πρακτική εκπαίδευση να γίνεται υπό την επίβλεψη και εποπτεία των εκπαιδευτών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
στα οποία οι Δόκιμοι Αστυφύλακες εκπαιδεύονται, ώστε να είναι ευκολότερος ο συντονισμός και διασφαλισμένος
ο έλεγχος της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν την πρακτική εκπαίδευση.

Πιστεύουμε στην ανάγκη αναβάθμισης της Σχολής Αστυφυλάκων και της εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων αστυνομικών,
προς τούτο προτείνουμε την ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου. Η εισαγωγή να γίνεται μέσω πανελληνίων εξετάσεων,
με παράλληλη διενέργεια συμπληρωματικών εξειδικευμένων εξετάσεων προκειμένου αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
υποψηφίων για την άσκηση του Αστυνομικού έργου και να αποτελεί πλέον τον μοναδικό τρόπο πρόσληψης Αστυνομικού
προσωπικού. Κατά τη φοίτηση θα παρέχεται τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση. Η αξιολόγηση των σπουδαστών
θα γίνεται κατά έτος, προκειμένου οι επιτυχόντες και μόνο, να συνεχίζουν την φοίτησή τους στο επόμενο έτος.

Η συνολική φοίτηση να είναι διάρκειας 4 ετών (3 θεωρεία και 1 πρακτική) η λειτουργία του Αστυνομικού Πανεπιστημίου
θα πρέπει να πληροί τα βασικά κριτήρια λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόφοιτοι της Σχολής θα μπορούν
να εξελίσσονται μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου με προανακριτικά καθήκοντα.

Η Σχολή Αξιωματικών να είναι μεταπτυχιακού επιπέδου και σε αυτήν να εισέρχονται μόνο οι απόφοιτοι της Σχολής
Αστυφυλάκων, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της καριέρας τους, με όριο όμως εισαγωγής την ηλικία των 40 ετών.
Η διάρκεια φοίτησης να είναι για 1 έτος και η αντιστοιχία των εισαγομένων να είναι 1 αξιωματικός ανά 20
αστυφύλακες που θα εισέρχονται προς φοίτηση στην Σχολή Αστυφυλάκων το αντίστοιχο έτος.

Να υπάρξει μεταβατική διαδικασία ώστε να μην χαθούν δικαιώματα εκείνων που ήδη υπηρετούν, με εξομοίωση των έως
τώρα αποφοίτων της Σχολής Αστυφυλάκων με τους αποφοίτους της προτεινόμενης και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο
πιθανή μετεκπαίδευση τους με παρακολούθηση σεμιναρίου κατά το οποίο θα τους παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια
πλήρη εξομοίωσή τους.

Προτείνουμε η έδρα του Αστυνομικού Πανεπιστημίου να είναι στις εγκαταστάσεις του υφιστάμενου Τ.Δ.Α. Κομοτηνής.
Στηρίζουμε την πρότασή μας βασιζόμενοι στο άρτιο των εγκαταστάσεων, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και στην ύπαρξη
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη της Κομοτηνής (παράγοντας που αναβαθμίζει την
ποιότητα της παρεχόμενης θεωρητικής εκπαίδευσης), επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την ομογενοποίηση και αναβάθμιση
της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους Αστυνομικούς αλλά και την αξιοποίηση εγκαταστάσεων που αποτελούν πρότυπο, σε
όφελος της εκπαίδευσης.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ετήσια μετεκπαίδευση των ενεργών εκπαιδευτών στην Αμυγδαλέζα - Λαγονήσι - Μαρκόπουλο, τον μήνα Ιανουάριο, και
αξιολόγηση αυτών.

Μετεκπαίδευση των ενεργών εκπαιδευτών ανά διετία στο εξωτερικό σε συνεργασία με άλλες Αστυνομικές δυνάμεις.

Ίδρυση και Λειτουργία σκοπευτηρίων, στις κατά τόπους Διευθύνσεις προκειμένου να πραγματοποιούνται συχνότερα
βολές από το Αστυνομικό προσωπικό.

Χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού φυσιγγίων κατά την ετήσια εκπαίδευση τους στην πρακτική σκοποβολή, τουλάχιστον
εκατό ανά όπλο.

Αύξηση των ημερών του εκάστοτε ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, σε τουλάχιστον πέντε.

Εφοδιασμός των Αστυνομικών Διευθύνσεων με FATS.

Χορήγηση υλικοτεχνικών μέσων στα γραφεία εκπαίδευσης για τις ανάγκες των «σεναρίων» όπως (οχήματα που έχουν
αποσυρθεί από την ενεργό δράση, φυσίγγια κρότου κ.τ.λ.).

Ένταξη ψυχολόγου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να βοηθά με την διαχείριση του ‘stress’ στον εργασιακό
χώρο και την σχέση ανάμεσα στον αστυνομικό με τον  πολίτη.

Ένταξη μαθήματος πρώτων βοηθειών στους αστυνομικούς από τον ιατρό εργασίας.

Συγκεκριμένες αστυνομικές μονάδες όπως Ο.Π.Κ.Ε και ΔΙ.ΑΣ,  να υποβάλλονται υποχρεωτικά  σε δύο ανά έτος
συντηρητικές εκπαιδεύσεις. Υποχρεωτική εκπαίδευση των ανωτέρω ομάδων σε σκοποβολή, ανά δίμηνο τουλάχιστον.

Υφιστάμενες Υπηρεσίες των κατά τόπους Αστυνομικών Διευθύνσεων να ενημερώνουν τα Γραφεία εκπαίδευσης με περιστατικά
που εξελιχθήκαν στην περιοχή αστυνόμευσης τους, προκειμένου να αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού - συζήτησης, για
μεταγενέστερα παρόμοια περιστατικά προς βελτίωση της αυτοπροστασίας μας.

Δημιουργία κλειστών γυμναστήριων στις Αστυνομικές Διευθύνσεις, προκειμένου οι συνάδελφοι κατά την διάρκεια της
εκπαίδευσής τους να έχουν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για  ασκήσεις αυτοάμυνας.


                                                          ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                            ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
       6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                                           6 9 7 4 3 2 9 9 7 6