ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2011 15:21

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :  135 / 11                                        Κομοτηνή, 13-04-2011

ΘΕΜΑ:  ¨ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ¨

Προς: 1) ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
      2) ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
         κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Χρήστο  (Διαμέσω Π.Ο.Α.Σ.Υ.)
      3) ΤΟΝ  ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
         Αντιστράτηγο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο   (Διαμέσω Π.Ο.Α.Σ.Υ.)
      4) ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
         κ. ΠΕΤΑΛΩΤΗ Γεώργιο
      5) ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
      6) ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
         Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΣΥΡΡΟ Αθανάσιο


ΣΧΕΤ. : Α) Υπ’  αριθ. 44/11 από 08-02-2011 έγγραφό μας.
        Β) Υπ’ αριθ. 301/1/27α από 05-04-2011 έγγραφο Π.Ο.ΑΣ.Υ.
        
- Με το ανωτέρω (Α) σχετικό έγγραφό μας, αναφέραμε την υφιστάμενη δραματική κατάσταση
  αδυναμίας επαρκούς αστυνόμευσης του Νομού μας, εξαιτίας της χρόνιας και μεγάλης λειψανδρίας
  της Α.Δ. Ροδόπης, επισημαίνοντας ότι η ανακύπτουσες αρνητικές επιπτώσεις μετακυλούν και
  στην τοπική κοινωνία που εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό να απολαμβάνει ποιοτικές
  υπηρεσίες ασφαλείας, ως δικαιούται.
- Με το ίδιο έγγραφό μας τονίσαμε τις «ιδιαιτερότητες» και τα προβλήματα που καλούνται να
  αντιμετωπίσουν τόσο οι πολίτες όσο και οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν στην ακριτική περιοχή
  της Ροδόπης, προτείνοντας αφενός μεν την εξαίρεση του προσωπικού της Α.Δ. Ροδόπης από τις
  διαταχθείσες για την Γ.Α.Δ.Π.Α.Μ.Θ. αποσπάσεις με την υπ’ αριθ. 6001/7/5398-δ’ από 25-01-2011
  διαταγή Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π./ΤΜ.2ο – ΓΡ.1ο, αφετέρου δε την εξαίρεση του προσωπικού του
  Τ.Δ.Α. Κομοτηνής από τις ίδιες ως άνω διαταχθείσες για τη Σχολή Αστυφυλάκων, προκειμένου μετά
  τη λήξη της θεωρητικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων, ενισχυθεί η Α.Δ. Ροδόπης με προσωπικό
  από το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής.
- Την 02-04-2011 εξεδόθη από την Σχολή Αστυφυλάκων η υπ’ αριθ. 6001/7/363-ιζ’ διαταγή, με την
  οποία το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής διατάσσεται να διαθέσει δύο Αστυνομικούς στην Υ.Α. Μυτιλήνης για
  χρονικό διάστημα από 01-07-2011 έως 15-09-2011.
- Αντιλαμβανόμαστε τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης των αεροδρομίων των νησιώτικων περιοχών
  της χώρας μας, όμως ζητάμε να ληφθεί υπόψη και η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
  η περιοχή μας εξαιτίας της χρόνιας και μεγάλης λειψανδρίας.
- Στην προσπάθεια μας να υπερκεράσουμε όλες τις δυσκολίες που ανακύπτουν ένεκα λειψανδρίας και
  να παρέχουμε ποιοτική ασφάλεια στην τοπική κοινωνία δεν μας περισσεύει ούτε ένας, δεδομένου ότι
  η Υπάρχουσα δύναμη της Α.Δ. Ροδόπης υπολείπεται κατά 97 Αστυνομικούς από αυτούς που προβλέπονται
  στην Οργανική της.
- Είμαστε απόλυτα σίγουροι πως όλα τα προαναφερόμενα είναι ήδη σε γνώση σας και η βεβαιότητα αυτή
  μας έκανε να προσδοκούμε στην παρέμβασή σας, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί το υποβαλλόμενο με την
  ανωτέρω (Α) σχετική αίτημά μας.
- Αντ’ αυτού όμως, πληροφορηθήκαμε την έκδοση της ανωτέρω αναφερόμενης διαταγής της Σχολής
  Αστυφυλάκων με την οποία διατάσσεται μεταξύ άλλων η μετακίνηση δύο Αστυνομικών του Τ.Δ.Α.
  Κομοτηνής στην Υ.Α. Μυτιλήνης κατά τη θερινή περίοδο και εξαιρεί παντελώς από τις αποσπάσεις
  το Τ.Δ.Α. Γρεβενών και το Τ.Δ.Α. Σητείας.
- Χωρίς ίχνος κριτικής διάθεσης για την εξαίρεση των ανωτέρω αναφερομένων Τ.Δ.Α. και υποβάθμισης
  τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις, είμαστε υποχρεωμένοι παρόλα
  αυτά, επανερχόμενοι στο αίτημά μας όπως αυτό αποτυπώθηκε στο 44/2011 από 08-02-2011 έγγραφό μας,
  να ζητήσουμε εκ νέου την ικανοποίησή του, βασιζόμενοι σ’ όλους τους προαναφερθέντες λόγους,
  προσθέτοντας ως επιπλέον ενισχυτική του αιτήματός μας παράμετρο την δυσανάλογη ταλαιπωρία του
  προσωπικού του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής σε σχέση με αυτό των υπολοίπων και την εξαιρετική προσφορά του
  στην εκπαίδευση τόσο των νεοεισερχόμενων Δοκίμων Αστυφυλάκων όσο και κατ’ αποκλειστικότητα στην
  όμοια των εκπαιδευόμενων Ειδικών Φρουρών.
- Συγκεκριμένα, οφείλουμε να αναφέρουμε ζητώντας να ληφθούν υπόψη εκ μέρους σας κατά τη διαμόρφωση
  της όποιας απόφασής σας, τα παρακάτω :
1. Το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής ολοκλήρωσε τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση 440 εκ των 900 συνολικά
   νεοεισερχομένων Δοκίμων Αστυφυλάκων, ενώ τα υπόλοιπα Τ.Δ.Α. της Χώρας, πλην αυτών της Ξάνθης
   και του Διδυμοτείχου, είχαν εξαιρεθεί.
2. Εν συνεχεία, ανατέθηκε σ’ αυτό η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 217 εκ των 900 πρωτοετών Δοκίμων
   Αστυφυλάκων, με ιδιαίτερη δυσαναλογία εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων σε σχέση με τα υπόλοιπα Τ.Δ.Α..
3. Ολοκλήρωσε κατ’ αποκλειστικότητα την εκπαίδευση των 500 προσληφθέντων Ειδικών Φρουρών, χωρίς
   ενίσχυσή του με ικανό αριθμό προσωπικού κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
4. Κατά τον μήνα Μάιο του τρέχοντος έτους θα εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής,
   120 δευτεροετείς Δόκιμοι Αστυφύλακες προκειμένου εν συνεχεία παρακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα
   εκπαίδευσης  Δοκίμων Αστυφυλάκων στο Κ.Ε.Α.Π. Ρεντίνας. Κατά την εκεί εκπαίδευσή τους θα
   συνοδευτούν κατά βάση από εκπαιδευτές του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής (όπως γίνεται συνήθως κάθε χρόνο).
- Για όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η εξαίρεση του προσωπικού του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής από τις
  διαταχθείσες προς ενίσχυση των αεροδρομίων της Χώρας αποσπάσεις, με απώτερο σκοπό την διάθεση
  αυτών κατά την θερινή περίοδο σε ενίσχυση της Α.Δ. Ροδόπης, εκτός του ότι συμβάλλει ουσιαστικά
  στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας στην τοπική κοινωνία, παράλληλα «ανταμείβει
  ηθικά» το προσωπικό του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής για την ιδιαίτερα φιλότιμη προσφορά του στην εκπαίδευση
  των Ελλήνων Αστυνομικών, αλλά και απαλλάσσει την Υπηρεσία από το οικονομικό κόστος που ανακύπτει
  σε τυχόν μετακίνηση Αστυνομικού προσωπικού προς εκτέλεση Υπηρεσίας σε περιοχή πέραν των 60
  χιλιομέτρων, όταν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της
  Α.Δ. Ροδόπης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
- Παρακαλούμε για την επανεξέταση του αιτήματός μας, ευελπιστώντας να τύχει θετικής αντιμετώπισης.

                                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

        Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


      ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                              ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης