ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Χ.Π.Α. ΒΕΝΝΑΣ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011 16:19

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :   11 / 11                   Κομοτηνή, 20-01-2011

ΘΕΜΑ : «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Χ.Π.Α. ΒΕΝΝΑΣ».


Προς:  1) ΤΗΝ 4Η ΔΥΠΕ

Κοιν.: 1) ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
       2) ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
          κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Χρήστο
          (Διαμέσω Π.Ο.Α.Σ.Υ.)
       3) ΤΟΝ  ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
          Αντιστράτηγο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο
          (Διαμέσω Π.Ο.Α.Σ.Υ.)
       4) ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Α.Μ.Θ. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Αριστείδη
       5) ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Α.Μ.Θ. κ. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ Παύλο
       6) ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α.Μ.&Θ.
          Υποστράτηγο κ. ΡΙΖΟ Νικόλαο
       7) ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
          Ταξίαρχο κ. ΚΟΚΜΟΤΟ Δήμο
       8) ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ. ΣΑΠΠΩΝ 
      

 


- Πληροφορηθήκαμε ότι, προ ημερών έληξε η σύμβαση του ιατρού και
  εν συνεχεία και της  νοσηλεύτριας, που είχαν προσληφθεί στον
  Ε.Χ.Π.Α.Βέννας, χωρίς όμως να ληφθεί μέριμνα για την άμεση
  αντικατάστασή τους έως και σήμερα.
- Απ΄όσο γνωρίζουμε, έχετε ήδη ενημερωθεί επί του θέματος τόσο
  από το Τ.Σ.Φ.Σαππών όσο και από την Α.Δ.Ροδόπης.
- Στον ανωτέρω χώρο κρατούνται κατά μέσο όρο τουλάχιστον διακόσιοι
  λαθρομετανάστες, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες μεταφέροντας
  διάφορες ασθένειες  και χρήζουν ιδιαίτερης υγειονομικής περίθαλψης.
- Είναι λοιπόν αυτονόητοι οι κίνδυνοι που εγκυμονούν από την έλλειψη
  ικανού αριθμού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τόσο για τους
  κρατούμενους όσο και για τους συναδέλφους μας που υπηρετούν εκεί.
- Καθ΄όλο το διάστημα  παντελούς απουσίας ιατρικού – νοσηλευτικού
  προσωπικού, η υπηρεσία αναγκάζεται να μεταφέρει τους νοσούντες
  κρατουμένους στο Γ.Ν.Κομοτηνής, με όλους τους κινδύνους που αυτό
  ελλοχεύει για τους μεταγόμενους, αλλά και για την ασφαλή φύλαξη
  του χώρου, καθόσον εξ΄ ανάγκης απασχολείται για τις μεταγωγές
  προσωπικό σε βάρος της  φύλαξης, δεδομένου ότι  η ανωτέρω υπηρεσία
  ήδη λειτουργεί με ελλειπή δύναμη.
- Παρακαλούμε για τις δικές σας κατεπείγουσες ενέργειες προκειμένου
  να διασφαλιστεί η υγειονομική περίθαλψη των κρατουμένων στον
  Ε.Χ.Π.Α. Βέννας, αλλά και η ασφαλής και ακίνδυνη εκτέλεση των
  καθηκόντων των εκεί υπηρετούντων αστυνομικών, με την άμεση πρόσληψη
  ικανού αριθμού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.


                           ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

     Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
   6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                   6 9 7 4 3 2 9 9 7 6