Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

1. ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα

2. ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος

3. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης

4. ΚΑΖΑΚΟΣ Κωνσταντίνος

5. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Ευστάθιος

6. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

7. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος

8. ΚΡΑΝΟΥΛΗΣ Παναγιώτης