Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ (Λ. ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑΣ 3 - Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ :               2531081000
                                                2531083257
                                                2531022100 
                                          fax: 2531034848
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  :                           2531036790
                                                2531083250
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' :                  2531035713
                                                2531083251
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β'  :                 2531083252
                                                2531035760
ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ :                            2531083242
                                        fax : 2531036708
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  :                             2531083243
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ :               2531083244
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ :                          2531083247
                                               2531034732
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ :                          2531083253
                                               2531036731
ΑΡΧΕΙΟ :                                   2531083248
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ :                        2531083246
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ :  2531083254
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ :  2531073453
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ :                     2531083245
Ο.Π.Κ.Ε. :                                2531083255
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ :                           2531083209
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 - Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ :                            2531083210
                                              2531036500
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ :                      2531083203
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :                         2531083205
                                             2531083206
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :       2531083201
ΒΟΗΘΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ :          2531083202
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ :          2531083207
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ :           2531083208
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 - Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ :                              2531083230
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ :                        2531083231
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :                           2531083275
                                        fax : 2531083854
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ :               2531083226
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :  2531083228
                                               2531083229
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ :            2531083232
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΠΛΩΝ :                      2531083224
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ :             2531083227
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 - Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ :                             2531083220
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ :                       2531083221
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :                           2531083215
                                        fax : 2531034848
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :                 2531083222
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ :            2531083214
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ :            2531083213
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ :               2531083216 
ΑΡΧΕΙΟ - ΜΗΝΥΣΕΙΣ :                  2531083218
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ :                     2531083217
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 - Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ :                              2531083240
                                                2531037640
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ :                        2531083235
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :                           2531083241
                                        fax : 2531083238
ΑΡΧΕΙΟ :                                   2531083237
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ :            2531083236
ΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ :                        2534022251
ΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ :       2535021201
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ :   2533022203
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΠΩΝ (ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 12 - Τ.Κ. 69300 ΣΑΠΕΣ)
ΔΙΟΙΗΤΗΣ :                                 2532022000
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :          2532022100
                                         fax : 2532021103
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ (Τ.Κ. 69300 ΦΙΛΛΥΡΑ)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ :                              2531061602
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :                            2531061202
                                         fax : 2531061202
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝ. ΦΥΛ. ΙΑΣΜΟΥ (ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ & ΑΛΕΞΙΑΔΗ 1 - Τ.Κ. 69200 ΙΑΣΜΟΣ)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ :                               2534024701
                                         fax : 2534024701
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :          2534024700
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝ. ΦΥΛ. ΣΑΠΩΝ (Τ.Κ. 69 300 - ΣΑΠΕΣ)
ΔΙΟΙΚΤΗΣ :                                 2532023665
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :                            2532023670