ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Παρασκευή, 16 Μάρτιος 2018 12:54

  
                                                                                                   Κομοτηνή, 16 Μαρτίου 2018


                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2018

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

 Σας γνωρίζουμε ότι από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εκδόθηκε η υπ. αριθ. 179980/Ο 1024
από 15-03-2018 Εγκύκλιος Χορήγησης Προσωπικών Δανείων Εκτάκτων Αναγκών – η οποία
έχει αποσταλεί σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε μετόχους
του Ταμείου για το έτος 2018, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία εκταμίευσής τους.
 
Η ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίστηκε η
Δευτέρα 26 Μαρτίου και λήξης η Δευτέρα 09 Απριλίου 2018.

 

                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης                                      ΛΙΑΠΗΣ Ευάγγελος
    6 9 7 4 3 2 9 9 7 6                                   6 9 8 0 3 0 2 5 6 3