ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2018 18:52

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 17/18                                          Κομοτηνή, 23 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣ : Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Θέμα : « Μη καταβολή Επιδόματος Παραμεθορίου σε όλους τους δικαιούχους
         κατά την μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2018 ».

 

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την έκδοση των αναλυτικών σημειωμάτων της πρόσφατης μισθοδοσίας
μηνός Φεβρουαρίου 2018, μέλη μας που υπηρέτησαν (από 01-01-2017) και υπηρετούν (έως και
σήμερα) με απόσπαση στα νησιά του Β/Α Αιγαίου διαπίστωσαν ότι δεν τους καταβλήθηκαν τα
ποσά που δικαιούνται και αφορούν επίδομα παραμεθορίου, για το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα που υπηρετούσαν στις περιοχές αυτές.

Από έρευνα που πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε ότι για τα μέλη μας που είναι δικαιούχοι
του εν λόγω επιδόματος καθόσον υπηρέτησαν και υπηρετούν στην Δ.Α. Ορεστιάδας,
εμπεριέχεται στα αναλυτικά τους σημειώματα το δικαιούμενο ποσό.

Από πληροφορίες μας, η καταβολή του εν λόγω επιδόματος πραγματοποιήθηκε κανονικά και
σε συναδέλφους που υπηρετούσαν και υπηρετούν ως αποσπασμένοι στην  Δ.Α. Αλεξανδρούπολης.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τις Δ.Α. Σάμου και Χίου, μας διαβεβαίωσαν ότι αυτές έχουν
αποστείλει κανονικά και εμπρόθεσμα τις ονομαστικές καταστάσεις όλων των συναδέλφων που
υπηρέτησαν ως αποσπασμένοι στις περιοχές τους από 01-01-2017 έως και σήμερα.

Απορίας άξιον είναι λοιπόν και δημιουργεί εύλογες διαμαρτυρίες των μελών μας, το γεγονός
ότι παρά την εμπρόθεσμη υποβολή εκ μέρους των Διευθύνσεων Αστυνομίας ονομαστικών
καταστάσεων των δικαιούχων συναδέλφων, προφανώς η καταβολή του σχετικού επιδόματος
έγινε επιλεκτικά και όχι καθολικά στους συναδέλφους που υπηρέτησαν με απόσπαση σε όλες
τις Διευθύνσεις Αστυνομίας που καθίστανται δικαιούχες με βάση τον πρόσφατο Νόμο.

Παρακαλούμε για την από μέρους της Ομοσπονδίας μας καταγγελία του γεγονότος αυτού, καθώς
και για την άμεση παρέμβασή της ως προς τη διευθέτηση του ζητήματος, ώστε η αδικία αυτή
να αποκατασταθεί με την μισθοδοσία μηνός Μαρτίου 2018.

                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης                                      ΛΙΑΠΗΣ Ευάγγελος
    6 9 7 4 3 2 9 9 7 6                                   6 9 8 0 3 0 2 5 6 3