ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2017 09:14

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 220 / 17                                                                     Κομοτηνή, 26 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΧΕΤ. : Υπ’ αριθ. 201/1/41-δ΄ από 22-06-2017 έγγραφο Π.Ο.ΑΣ.Υ..


- Την 23-06-2017, κατά την Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας έντονα απασχόλησε τα μέλη του
και αναπτύχθηκαν προβληματισμοί ως προς την ανταπόκρισή μας στο κάλεσμα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που απευθύνθηκε στα Πρωτοβάθμια
με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της και αφορά σε συμμετοχή στη δημόσια εκδήλωση με θέμα «Ανοιχτές και Ελεύθερες πόλεις»
στην Πλατεία Εξαρχείων την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00΄, η πραγματοποίηση της οποίας ανακοινώθηκε την 14-06-2017.

 

- Οι προβληματισμοί αφορούσαν όχι τόσο στην θεματολογία, όσο στο γεγονός ότι πριν την ανακοίνωση δεν εξαντλήθηκαν τα
περιθώρια διαλόγου με την κοινωνία, τους φορείς, αλλά και τους υπεύθυνους για την διαμόρφωση και διατήρηση της επικίνδυνης
και εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί τόσα χρόνια στα Εξάρχεια (κάτι που θεωρούμε επιβεβλημένο ότι έπρεπε να γίνει)
προκειμένου να προετοιμαστεί προηγουμένως εύφορο έδαφος μέσω αυτών των επαφών μας, ώστε η συγκεκριμένη εκδήλωση να πείθει
για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησής της, τους σκοπούς που εξυπηρετεί και να τυγχάνει αποδεδειγμένα τη στήριξη - αποδοχή
της κοινωνίας, αλλά και ότι αυτή είναι πλέον το μόνο μέσο που μας απέμεινε ώστε να διεκδικηθεί, να κατακτηθεί και να περιφρουρηθεί
το διεκδικούμενο αγαθό.

- Έντονα απασχόλησε τα μέλη του Δ.Σ. το γεγονός ότι μία τόσο σοβαρή απόφαση με πλείστες προεκτάσεις και ιδιαίτερα σοβαρά θέματα
να διακυβεύονται με την πραγματοποίηση αυτής, δεν αποτέλεσε απόφαση του αρμόδιου - βάσει του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μας -
θεσμικού οργάνου το οποίο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.. Αδυνατούμε να αντιληφθούμε ποιοί μπορεί να είναι οι λόγοι
που οδήγησαν σε καταστρατήγηση των καταστατικών μας διατάξεων και αφενός μεν απαξιώθηκε το θεσμικό όργανο, αφετέρου δε ακολουθήθηκε
από το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μία πρωτόγνωρη τακτική που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές και τον
επιβεβλημένο τρόπο λειτουργίας του Συνδικαλιστικού μας Οργάνου.

-  Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ούτε τυπικά ούτε ηθικά μία καταστατική παρέκκλιση, καθόσον αποδεδειγμένα
στερουμένου του χαρακτήρα του κατεπείγοντος (δεδομένου ότι εδώ και πολλά χρόνια η κατάσταση στα Εξάρχεια είναι απολύτως ίδια και
ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο πρόσφατο συμβάν που να υπερβαίνει την θλιβερότητα όσων καθημερινώς διαδραματίζονται) η Διοίκηση της
Ομοσπονδίας είχε στη διάθεσή της άπλετο χρόνο ώστε να συγκαλέσει Δ.Σ. και σε αυτό να συζητηθούν τα φλέγοντα θέματα, να υποβληθούν
προτάσεις δράσεων και τρόπων επίλυσής τους από τα μέλη και να παρθούν σχετικές αποφάσεις από το αρμόδιο θεσμικό όργανο, κάτι που
και θα εμπλούτιζε την δράση της Ομοσπονδίας επί του συγκεκριμένου θέματος και θα διασφάλιζε μία δημοκρατική και απολύτως καταστατική
λειτουργία.

- Χωρίς να διαφωνούμε ότι πρέπει να αναδειχθεί και να επιλυθεί το θέμα της ανασφάλειας και της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής τόσο των
συναδέλφων μας που εκτελούν υπηρεσία στα Εξάρχεια ή σε άλλες περιοχές της Χώρας όπου επικρατούν ανάλογες καταστάσεις, όσο και των
συμπολιτών μας που διαβιούν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές, η μη τήρηση από το Προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. των διατάξεων του
Καταστατικού που αφορούν στο αρμόδιο για την λήψη αποφάσεων θεσμικό όργανο της Ομοσπονδίας μας και ορίζουν ρητά ότι αυτό είναι
ΜΟΝΟ το Διοικητικό Συμβούλιο και ΟΧΙ η Εκτελεστική Γραμματεία, ανάγκασαν τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Ροδόπης με λύπη τους να
αποφασίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει η Ένωσή μας στη δράση αυτή, αποκλειστικά και μόνο διότι τυχόν ανταπόκρισή της
σε ένα κάλεσμα που αποδεδειγμένα δεν υπήρξε απότοκος των επιβεβλημένων δημοκρατικών διαδικασιών, θα σήμαινε εκ μέρους μας έμμεση
αποδοχή - νομιμοποίηση σε εκδήλωση τακτικών που δεν συνάδουν με την ορθή λειτουργία του Συνδικάτου. Η απόφασή μας αυτή λήφθηκε
διότι αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη μας απέναντι στα μέλη της Ένωσής μας, να διαφυλάττουμε πιστά τις αρχές, τις ηθικές αξίες
και το δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας του Συνδικάτου μας.

- Η Ένωσή μας διαχρονικά υπήρξε και θα συνεχίζει να είναι θεματοφύλακας της δημοκρατικής λειτουργίας του Συνδικάτου, του σεβασμού
στις Καταστατικές Διατάξεις και στα θεσμικά όργανα, καθότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο έτσι περιφρουρείται η υγιής και άρα
αποδοτική λειτουργία της Ομοσπονδίας μας.

- Ως μέλη της Π.Ο.ΑΣ.Υ. διαμαρτυρόμαστε με τον τρόπο αυτό για το συγκεκριμένο γεγονός, θεωρώντας ότι για τη λήψη απόφασης μιας
τέτοιας εκδήλωσης θα δικαιολογούνταν ακόμη και η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 6 «Για σοβαρά θέματα, όπως
κινητοποιήσεις ή θεσμικά θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να καλέσει τους Προέδρους των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, προκειμένου
να εκθέσουν τις θέσεις των Ενώσεων τους και να καταθέσουν γραπτές εισηγήσεις, θέσεις και προτάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
καταγράφει και αποφασίζει σχετικά.».

- Στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ομοσπονδία μας σε κάθε της απόφαση - κίνηση - αγωνιστική πρωτοβουλία, οι οποίες
θα λαμβάνονται από τα αρμόδια θεσμικά όργανα που προβλέπονται από το καταστατικό λειτουργίας μας, υπηρετώντας έτσι πιστά τους
σκοπούς ίδρυσης του Συνδικάτου μας, περιφρουρώντας όμως πάντα τις δημοκρατικές αρχές λειτουργίας της Ομοσπονδίας μας και μαχόμενοι
διαχρονικά χωρίς φόβο στην πρώτη γραμμή όταν πρόκειται για την επίλυση των προβλημάτων των μελών μας και της προσφοράς θετικού
έργου στην κοινωνία την οποία υπηρετούμε.


                                                            ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                 ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                                       ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
                 6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                                      6 9 7 4 3 2 9 9 7 6