ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΟ (Π.Δ.120/2008) PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Τετάρτη, 31 Μάιος 2017 09:20

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 122 /17                                                  Κομοτηνή, 07 Απριλίου 2017

Προς : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.             
ΘΕΜΑ : «Προτάσεις για βελτίωση και αναθεώρηση διατάξεων που διέπουν το πειθαρχικό μας δίκαιο (Π.Δ. 120/2008)».


Θεωρούμε απόλυτη αναγκαιότητα τον εκσυγχρονισμό του πειθαρχικού μας δικαίου, μέσω βελτίωσης και αναθεώρησης
των διατάξεων που το διέπουν.

Προς τούτο προτείνουμε :

Α) Την πλήρη εναρμόνιση των δικαιωμάτων του πειθαρχικώς ελεγχόμενου αστυνομικού με αυτά του κατηγορουμένου
όπως ορίζονται και προστατεύονται από τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Β) Συμμετοχή δικαστικού λειτουργού στην σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γ) Προσδιορισμός συγκεκριμένης τιμωρίας σε περιπτώσεις παραβιάσεων εκ μέρους της Διοίκησης των εργασιακών
δικαιωμάτων των αστυνομικών όπως αυτά ορίζονται στα σχετικά προεδρικά διατάγματα


                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                            ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
          6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                                         6 9 7 4 3 2 9 9 7 6