ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ Τ.Π.Δ.Υ. PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2017 16:43

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :  69/17                                                    Κομοτηνή, 26-02-2017

ΠΡΟΣ  : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ Τ.Π.Δ.Υ.

ΣΧΕΤ. : Α) Υπ’ αριθ. 509/7/3 από 01-02-2017 έγγραφό σας.
        Β) Υπ’ αριθ. 509/7/3-β΄ από 14-02-2017 έγγραφό σας.
        Γ) Υπ’ αριθ. 509/7/4 από 21-02-2017 έγγραφό σας.

 

Με το (Α) σχετικό έγγραφό σας, μας γνωστοποιήσατε τα ερωτήματα που τέθηκαν από την Ομοσπονδία μας
την 30-01-2017 στο Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κ. Αθανάσιο ΚΑΠΟΤΑ.

Στο τελευταίο ερώτημά σας με τίτλο «Το πρόβλημα με τους νέους Αστυφύλακες», στα εδάφια β΄ και γ΄,
αποτυπώνονται τα κάτωθι ερωτήματα :
« 1. Πείτε μας τι γίνεται με την διαγραφή; Μπορεί να γίνει; Επιστρέφονται οι κρατήσεις όλες
ή συγκεκριμένων ετών;

2. Θα θέλαμε, να εκδοθεί εγκύκλιος από μέρους σας, η οποία θα διαλαμβάνεται του όλου θέματος ώστε
να μην υπάρχει παραπληροφόρηση και εκμετάλλευση από διάφορα γραφεία νομικών. Παράλληλα, θα θέλαμε
να μας πείτε και τη γνώμη σας επί του θέματος, δηλαδή αν πράγματι έχει γίνει παράνομα η εγγραφή
στο ταμείο και επιστραφεί ένα μέρος των κρατήσεων, θα πρέπει να συνεχίσουν την ασφάλιση σε αυτό
ή να διαγραφούν;».

Με το (Β) σχετικό έγγραφό σας, μας γνωστοποιήσατε την απάντηση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,
όπου στην παράγραφο (Ζ) αποτυπώνεται η απάντηση στο ανωτέρω αναφερόμενο (στην Α σχετική) ερώτημά
σας με τίτλο «Το πρόβλημα με τους νέους Αστυφύλακες», πλην όμως ο Διοικητής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. απαντά
μόνο ως προς το σκέλος του εάν μπορεί να γίνει η διαγραφή των μελών που παρανόμως (χωρίς αίτησή τους)
έγινε η υπαγωγή τους στον πρώην Τ.Π.Δ.Υ. (ήτοι οι σειρές από το 1999 έως το 2006) και όχι στα υπόλοιπα
ερωτήματα όπως αυτά τέθηκαν από την Ομοσπονδία μας, η απάντηση των οποίων θεωρούμε ότι κρίνεται
επιβεβλημένη και αναγκαία ώστε τα μέλη μας που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, πριν αποφασίσουν να προβούν
σε οποιαδήποτε ενέργεια να έχουν ξεκάθαρη ενημέρωση για τις τυχόν κατά περίπτωση συνέπειες που θα επέφερε
είτε η παραμονή τους στο πρώην Τ.Π.Δ.Υ., είτε η αίτηση διαγραφής τους από αυτό.

Στη συνέχεια με το (Γ) σχετικό έγγραφό σας, μας αποστείλατε την υπ’ αριθ. 1761/17/364493 από 21-02-2017
διαταγή της Δ.Δ.Χ./Α.Ε.Α. με θέμα «Αιτήματα διαγραφής αστυνομικού προσωπικού από το πρώην Ταμείο Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων». Πλην όμως, στην διαταγή αυτή επίσης δεν απαντούνται ολοκληρωμένα τα καίρια ερωτήματα
όπως αυτά τέθηκαν από την Ομοσπονδία μας στον Πρόεδρο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Επειδή το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και εξαιτίας αυτού μεγάλος αριθμός συναδέλφων, χωρίς
προηγουμένως να έχει την δικαιούμενη και οφειλόμενη ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες είτε της παραμονής
του είτε της διαγραφής του από το πρώην Τ.Π.Δ.Υ., υποβάλλει αίτηση διαγραφής του  και επειδή το γεγονός
αυτό πιθανόν να φέρει τους συναδέλφους μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει η Ομοσπονδία
μας να ζητήσει άμεσα και επιτακτικά από τον Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα έτσι
όπως αυτά του τέθηκαν την 30-01-2017 και όχι να περιορίζεται σε επιλεκτική απάντηση αυτών, γεγονός που
εγκυμονεί τον κίνδυνο να παρασύρονται οι συνάδελφοί μας σε επιλογές για τις συνέπειες των οποίων δεν
ενημερώθηκαν υπεύθυνα.

Παρακαλούμε για την ικανοποίηση του αιτήματός μας και την ενημέρωσή μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε
και εμείς με τη σειρά μας να είμαστε σε θέση να παρέχουμε έγκαιρη, έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση επί του
θέματος στα μέλη μας.

                                             ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                                      ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
    6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                                       6 9 7 4 3 2 9 9 7 6