ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΕΙΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Σάββατο, 07 Ιανουάριος 2017 08:52

 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :  05/17                                                           Κομοτηνή, 07-01-2017

ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΕΙΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ


Σας μεταφέρουμε την ιδιαίτερη ανησυχία  που εκφράζεται από τα μέλη μας  όσον αφορά στο «πάγωμα» των μισθολογικών
ωριμάνσεων και μισθολογικών προαγωγών, όπως αυτό περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 236 του Ν.4389/2016
(ως τροπ. με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.4393/2016),         ήτοι :  

 

Άρθρο 236
Αναστέλλεται από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 κάθε μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή των λειτουργών και
υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια και αναφέρονται στις διατάξεις των περιπτώσεων 13 έως 36 της
Υποπαραγράφου Γ1 της Παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α ́ 222).

[Αρχή Τροποποίησης]
«Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα υπουργεία προσδιορίσουν δημοσιονομικές παρεμβάσεις
ισοδύναμης καθαρής εξοικονόμησης δαπανών μόνιμου χαρακτήρα, οι οποίες θα εξειδικευθούν και νομοθετηθούν μέχρι
30.9.2016 και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1.1.2017» ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 236
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ Ν.4393/16.

Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω άρθρο του Ν.4389/2016  οι μισθολογικές προαγωγές και μισθολογικές ωριμάνσεις «παγώνουν»
για δύο χρόνια από την 1.1.2017.

Πλην όμως το προηγούμενο χρονικό διάστημα αφέθηκε, ακόμη και από Κυβερνητικά στελέχη, να αιωρείται η εντύπωση ότι
το θέμα θα αντιμετωπιστεί εγκαίρως και δεν θα υποβληθούν οι ένστολοι σε περαιτέρω μειώσεις με την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

Επειδή όμως  μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση περί της εφαρμογής ή μη της παραπάνω διάταξης (παρότι ήδη διανύουμε
τον Ιανουάριο του 2017) και επειδή διάφορα δημοσιεύματα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας προκαλώντας σύγχυση - επί του θέματος
- στο αστυνομικό προσωπικό, παρακαλούμε όπως για την ενημέρωσή μας επ’ αυτού, ώστε κι εμείς με την σειρά μας να ενημερώσουμε
υπεύθυνα τα μέλη μας. 

 

                                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
               6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                                   6 9 7 4 3 2 9 9 7 6