ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Σάββατο, 18 Ιούνιος 2016 09:08

Κομοτηνή, 16 Ιουνίου 2016

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   -   ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

   ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υπ’ αριθ. 1005/16/1013162 από 25-05-2016 διαταγή του, έκανε δεκτό
το αίτημα της Ομοσπονδίας μας και αποφάσισε ότι :

                 

«…η προβλεπόμενη στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 39 του Π.Δ.584/1985 τετραήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας
να χορηγείται εφεξής, στο προσωπικό του Σώματος που προσφέρει εθελοντικά αίμα στις Τράπεζες Αίματος είτε της
Ελληνικής Αστυνομίας είτε των συνδικαλιστικών του φορέων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ίδιου άρθρου».

  Η Ένωσή μας διατηρεί Τράπεζα Αίματος στο Γ.Ν.Ν. Κομοτηνής και έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την πιστοποίησή της.

  Το καταστατικό της είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και συμφώνα με τα ανωτέρω όσοι συνάδελφοι προβούν σε αιμοδοσία
για την Τράπεζα Αίματος της Ένωσής μας δικαιούνται εφεξής τετραήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας.

 

                                                                 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                                          ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
             6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                                                        6 9 7 4 3 2 9 9 7 6