ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2016 09:35

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15/16                                              Κομοτηνή, 18 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣ : Τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΤΟΣΚΑ Νικόλαο. (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)    

ΘΕΜΑ : «Διαμαρτυρία για μετακινήσεις προσωπικού της Δ.Α Ροδόπης».

Κύριε Υπουργέ,

 

Η Ένωσή μας πολλές φορές έχει αναδείξει το ζήτημα της λειψανδρίας της Δ.Α.Ροδόπης, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες
και τις αυξημένες κατ’ είδος και αριθμό υπηρεσιακές υποχρεώσεις που αφορούν στην διασφάλιση της ασφάλειας των συμπολιτών μας, καθιστά
υπερβολικά  δύσκολη την πραγμάτωση του ζητούμενου από εμάς και τα μέλη μας που δεν είναι άλλο από την εύρυθμη λειτουργία των Αστυνομικών
Υπηρεσιών μας με μοναδικό σκοπό την παροχή εκ μέρους μας υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφάλειας και την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
διαβίωσης και εργασίας για τους συμπολίτες και τα μέλη μας.

Μετά από συνεχείς και επίμονες παρεμβάσεις μας, αναγνωρίσθηκε τόσο από εσάς τον ίδιο κατά τη συνάντησή μας, όσο και από την Φυσική μας Ηγεσία,
η κρισιμότητα και η πληθώρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Δ.Α.Ροδόπης αλλά και το δίκαιο του αιτήματός μας να ενισχυθούμε με αστυνομικό
προσωπικό ώστε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στα καθήκοντά μας. Αποτέλεσμα ήταν η προσφάτως διαταχθείσα ενίσχυση της Δ.Α.Ροδόπης με αποσπάσεις
δεκατριών (13) συναδέλφων μας από άλλες Δ.Α. της χώρας.

Όμως πριν καν στεγνώσει το μελάνι της Διαταγής ενίσχυσής μας, εκδόθηκαν κατά σειρά οι : α) 6001/7/5639/1-πγ’ από 05-12-2015,
β) 6001/7/5639/1-πζ’ από 10-12-2015 και γ) 6001/7/5509/7-ογ’ από 06-01-2016 διαταγές Α.Ε.Α. με τις οποίες διατάχθηκε η πέραν του
διμήνου μετακίνηση δέκα (10) συνολικά μελών μας εκ των οποίων πέντε (5) για τις νήσους Σάμο - Λέσβο και πέντε (5) για την Δ.Α. Ορεστιάδας.

Αντιλαμβανόμαστε και δεν αμφισβητούμε σε καμία των περιπτώσεων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες Δ.Α. στην προσπάθεια
διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, όμως δεν δικαιολογείται να διαφεύγει από την Φυσική μας Ηγεσία το γεγονός πως ο Νομός μας
είναι όμορος του Νομού Έβρου που αποτελεί κύρια πύλη εισόδου μεταναστών επί σειρά ετών και καλούμαστε να διαχειριστούμε έντονο και με
αυξητικές τάσεις πρόβλημα μεταναστευτικών ροών. Ενδεικτικά παραθέτουμε αριθμό συλλήψεων :

  Α’ εξάμηνο 2015 -> Διακινήσεις : 21, Διακινητές : 9, Διακινούμενοι : 107
  Β’ εξάμηνο 2015 -> Διακινήσεις : 23, Διακινητές : 34, Διακινούμενοι : 472

Ειλικρινά αδυνατούμε να αναληφθούμε το σκεπτικό των εν λόγω ενεργειών της Φυσικής μας Ηγεσίας.

Δημιουργούνται εύλογα στον καθένα οι εξής απορίες :

α) Πώς είναι δυνατόν αντιλαμβανόμενο το Α.Ε.Α. την ανάγκη ενίσχυσης της Α.Δ.Ροδόπης με αστυνομικό προσωπικό, να διατάσσει απόσπαση δεκατριών
(13) αστυνομικών από άλλες Δ.Α. της χώρας και σχεδόν ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα να διατάσσει την μετακίνηση δέκα (10) αστυνομικών
της Δ.Α.Ροδόπης για άλλες Δ.Α., περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την ενίσχυσή μας σε τρεις (3) μόνο αστυνομικούς;

β) Εφόσον το Α.Ε.Α. έκρινε ότι τα προβλήματα που υφίστανται στην Ροδόπη αντιμετωπίζονται με την ενίσχυση μας με τρεις (3) μόλις αστυνομικούς
(κάτι που φυσικά είναι αδύνατον να συμβεί), για ποιόν λόγο η Διαταγή ενίσχυσής μας δεν περιορίστηκε εξαρχής στον ανωτέρω αριθμό και να
κατανείμει τους υπόλοιπους δέκα (10) στις Δ.Α. Σάμου, Λέσβου και Ορεστιάδας, αντί να «ενισχύσει» με δεκατρείς (13) αστυνομικούς επιθυμούντες
την απόσπαση τους στην Δ.Α.Ροδόπης και ταυτόχρονα να ξεσπιτώνει κυριολεκτικά και να στέλνει μακριά από τις οικογένειές τους δέκα (10)
αστυνομικούς της Ροδόπης μέσα σε περίοδο εορτών;

κ. Υπουργέ, καταγγέλλουμε την αφαίμαξη της πολύπαθης Δ.Α.Ροδόπης καθώς και την - άνευ ικανούς εξηγήσεως για την σκοπιμότητα που εξυπηρετεί –
οικογενειακή και υπηρεσιακή αναστάτωση των μελών μας.

Σας παρακαλούμε λαμβάνοντας γνώση της καταγγελίας μας, για την παρέμβαση σας ως προς την επίλυση του ζητήματος ώστε με την λήξη των ήδη
διαταχθεισών από το Α.Ε.Α. μετακινήσεων των μελών μας, επικαλούμενοι όλους τους λόγους που σας αναπτύξαμε κατά την συνάντησή μας στην Κομοτηνή
την 07-11-2015, αφενός μεν η Δ.Α.Ροδόπης να μην συμπεριληφθεί στις Δ.Α. που ενισχύουν με προσωπικό την Δ.Α. Ορεστιάδας ή άλλες Δ.Α. νήσων
Αιγαίου, αφετέρου δε να συνεχιστεί η ενίσχυσή μας με ικανό αριθμό αστυνομικών προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Μεθοριακού Σημείου
Νυμφαίας ενόψει και της δεδομένης αύξησης διελεύσεων από το σημείο που παρουσιάζεται κάθε χρόνο τις αρχές της Άνοιξης.

Ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση.

                                                             ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                            ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
               6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                            6 9 7 4 3 2 9 9 7 6