ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Σάββατο, 13 Αύγουστος 2011 09:48

                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Συνάδελφισσες και συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι υπογράφηκε τελικά το Π.Δ.70/2011 (ΦΕΚ Α169) που αφορά στη χορήγηση
άδειας ανατροφής τέκνων και στους άνδρες Αστυνομικούς.

 

Με το ανωτέρω Π.Δ. προστίθεται άρθρο 10Α, μετά το άρθρο 10 του Π.Δ.27/86 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, που προβλέπει τη χορήγηση και στους γονείς αστυνομικούς τις
προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.3528/2007 διευκολύνσεις
και άδειες με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της παρ. 3 τους ως άνω άρθρου.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην
Πρόεδρο και στον Γεν. Γραμματέα, το Π.Δ.70/2011 έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα
της ένωσής μας.

                                        ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

            Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
      6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                            6 9 7 4 3 2 9 9 7 6