ΑΥΞΗΣΗ ΦΡΟΥΡΑΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Π.Α. ΒΕΝΝΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2011 10:32

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 106/11                                           Κομοτηνή, 16-03-2011


ΘΕΜΑ:¨ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Π.Α. ΒΕΝΝΑΣ ¨

Προς : ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ. ΣΑΠΩΝ

 

Κοιν.: 1) ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α.Μ.&Θ.
          Ταξίαρχο κ. ΛΟΥΠΕΪΔΗ Εμμανουήλ
       2) ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
          Ταξίαρχο κ. ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ Γεώργιο
       3) ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


   Με το υπ΄αριθ. 461/10 από 11-12-2010 έγγραφό μας, επισημάναμε τα προβλήματα που
υφίστανται στον Ε.Χ.Π.Α.Βέννας, ζητώντας την άμεση ανταπόκριση των παραληπτών του
εγγράφου, προκειμένου αυτά να επιλυθούν και να αποφευχθούν δυσάρεστες για όλους μας
καταστάσεις στο μέλλον.
   Στην Ένωσή μας, υποβλήθηκαν παράπονα μελών μας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη
Υπηρεσία και αφορούν την μη διάθεση, από την Υπηρεσία σας, δεσμοφύλακα σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Π.Δ.141/91, σε όλες τις βάρδιες.
   Όπως γνωρίζετε, ο Ε.Χ.Π.Α. Βέννας στεγάζεται μετά από απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας
το 2001, σε παλαιές αποθήκες του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βέννας, με υποτιθέμενο σκοπό
την προσωρινή κράτηση λαθρομεταναστών.
   Η μετατροπή των αποθηκών σε χώρο διαβίωσης ανθρώπων, δεν έχει γίνει με τρόπο
προβλεπόμενο από την ισχύουσα Νομοθεσία, με αποτέλεσμα να καθίσταται ο χώρος άκρως
ακατάλληλος και επικίνδυνος για εξυπηρέτηση του πιο πάνω σκοπού.  
   Σύμφωνα με παράπονα που δεχθήκαμε αλλά και μετά από επιτόπια επίσκεψη του Δ.Σ.,
διαπιστώθηκε ότι στην ανωτέρω Υπηρεσία διατίθεται φρουρά κρατητηρίου περί των πέντε
αστυνομικών στον αριθμό και δεν τίθεται επικεφαλής βαθμοφόρος (σύμφωνα με την παρ. 1
και 2 άρθρου 67 του Π.Δ.141/91) σε όλες τις βάρδιες.
   Δεδομένου των σχεδόν ανύπαρκτων συνθηκών ασφαλείας του χώρου, καθώς και ότι εκεί
φυλάσσονται σε καθημερινή βάση περίπου διακόσιοι και πλέον λαθρομετανάστες, από ελάχιστο
αριθμό αστυνομικών, θεωρούμε ότι πληρούνται απόλυτα οι προϋποθέσεις τόσο των παρ. 1
και 2 άρθρου 67 του Π.Δ.141/91, για την υποχρεωτική διάθεση βαθμοφόρου δεσμοφύλακα σε
όλες τις βάρδιες, όσο και της αύξησης του αριθμού των διατιθέμενων αστυνομικών σε φρουρά
κρατητηρίου (παρ. 2 άρθρου 66 του Π.Δ. 141/91).
   Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν πολλές φορές από την Ένωσή μας, χωρίς ωστόσο την
ανταπόκριση στην επίλυση των πιο παραπάνω θεμάτων, με αποτέλεσμα όπως γνωρίζεται, την
πρόσφατη απόδραση εννέα (09) ατόμων από τον χώρο κράτησης, συνέπεια της οποίας, έξι (06)
συνάδελφοί μας βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με ποινικές όσο και με διοικητικές κυρώσεις.
   Η Ένωσή μας, στα πλαίσια της διαφύλαξης και προαγωγής των εργασιακών δικαιωμάτων των
μελών μας και επειδή η εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής δεν είναι ευθύνη μόνο των
συναδέλφων μας αλλά και της Ηγεσίας και πιστεύοντας ότι αυτός είναι κοινός σκοπός μας,
παρακαλεί όπως για την ΑΜΕΣΗ εκδήλωση από μέρους σας, των απαιτούμενων ενεργειών, για την
εφαρμογή των προβλεπομένων από τους Οργανικούς Νόμους και Κανονισμούς της Ελληνικής
Αστυνομίας.

                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                         ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
     6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                                     6 9 7 4 3 2 9 9 7 6