ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Τρίτη, 15 Μάρτιος 2011 10:56

 Αριθ. Πρωτ. : 105 / 11                                      Κομοτηνή, 15-03-2011

                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

- Ψηφίστηκε την 10-03-2011 στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του
  Πολίτη με τίτλο «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».


- Θεσμοθετήθηκε η απλή αναλογική (Ν.1264/82), η οποία ισχύει και εφαρμόζεται στο
  Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα αλλά και σε σχεδόν όλα τα επαγγελματικά Σωματεία
  και Ομοσπονδίες. Δικαιώνεται ένα χρόνιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος
  για τον εκδημοκρατισμό και την αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Η λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας ήταν αίτημα της
  Ομοσπονδίας μας από το 2007. Η Ομοσπονδία εξέφρασε τις θέσεις της με στόχο την
  εξάλειψη κάθε ίχνους δυσπιστίας για τη λειτουργία των πειθαρχικών μας συμβουλίων
  και την ενίσχυση του κύρους του αστυνομικού θεσμού απέναντι σε μια κοινωνία που
  ακόμα δεν έχει κατακτήσει την επιθυμητή αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης. Και βέβαια
  εκ του αποτελέσματος θα κριθεί ο νέος θεσμός. Το ενδιαφέρον της πολιτείας πρέπει
  να εστιάζεται στη διαρκή ενίσχυση του κύρους του αστυνομικού και στην επαγγελματική
  του καταξίωση, ώστε να μην επιβεβαιωθεί η όποια άποψη που θέλει τη λειτουργία του
  νέου γραφείου να απαξιώνει τους αστυνομικούς υπαλλήλους επειδή εκ προοιμίου
  θεωρούνται δήθεν όλοι εν δυνάμει παραβάτες.
- Ο νέος νόμος επιφέρει επίσης τις παρακάτω ρυθμίσεις :
  1) Ικανοποιείται πάγιο αίτημά μας για την αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος των
     παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας (από 100 € στα 300 €).
  2) Με την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.3686/2008:
     α) Καταργείται ο όρος «ισομερώς» και έτσι οι μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού
        πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100/2003.
     β) Αντιμετωπίζονται προβλήματα μεταθέσεων συνυπηρέτησης με το αστυνομικό προσωπικό
        ομογενοποιημένων Ε.Φ. και Σ.Φ..
  3) Τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 3169/2003 (Α΄- 189) για την επανεξέταση της
     διαδικασίας ελέγχου όσων αστυνομικών κρίνονται ακατάλληλοι να οπλοφορούν.
  4) Για λόγους πληρέστερης προστασίας του προσωπικού της ΕΛΑΣ παρέχεται η δυνατότητα
     στους συνταξιούχους αστυνομικούς να παραμένουν μέτοχοι στον ειδικό λογαριασμό
     αρωγής για 10 έτη μετά τη συνταξιοδότησή τους.
  5) Ρυθμίζεται η δυνατότητα κάλυψης εξόδων ταξιδιού – διαμονής ενός μέλους της
     οικογενείας παθόντα αστυνομικού για όσο χρόνο αυτός νοσηλεύεται στην ημεδαπή
     ή την αλλοδαπή.
  6) Διευρύνεται η αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, συνιστάται αυτοτελής
     Υπηρεσία για το συντονισμό των χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά προγράμματα
     επιχειρησιακών και αναπτυξιακών δράσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
  7) Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Συντονισμού και Στρατηγικής Εσωτερικής
     Ασφάλειας.
  8) Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας.
  9) Προβλέπεται η διάθεση στις αστυνομικές αρχές και στις υπηρεσίες της Ελληνικής
     Ακτοφυλακής χερσαίων, πλωτών και εναερίων μεταφορικών μέσων που έχουν κατασχεθεί
     ως αντικείμενα λαθρεμπορίας, ή ως μεταφορικά μέσα ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπορευμάτων
     ή λαθρομεταναστών και ως μέσα παράνομης διακίνησης όπλων και αρχαιοτήτων.
  10) Θεσπίζεται η καταβολή ανταλλάγματος από τρίτους προς την Ελληνική Αστυνομία για
      τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών που υπερβαίνουν το μέτρο που αναλογεί στο πλαίσιο
      της αποστολής της (χρηματαποστολές, μεταφορά καλλιτεχνικών έργων κλπ). Τα καταβαλλόμενα
      τέλη θα διατίθενται για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και της υποδομής των αστυνομικών
      υπηρεσιών, ενώ το 4% των εσόδων που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών σε μη δημόσιες
      υπηρεσίες θα περιέρχεται στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού.
- Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά από κατάθεση
  σχετικής πρότασης από το ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ότι το αίτημα για την αναγνώριση της Σχολής
  Αστυφυλάκων ως Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, εξετάζεται στο πλαίσιο νομοθετικής πρωτοβουλίας
  για τον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά των Σωμάτων Ασφαλείας.
- Τέλος, μετά από κατάθεση σχετικής πρότασης από τον ΛΑΟΣ, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται το ι
  σχύον νομικό πλαίσιο για την οπλοφορία - χρήση όπλων από τους αστυνομικούς, καθόσον τα
  εγκληματολογικά δεδομένα έχουν μεταβληθεί από το 2003, όταν ψηφίστηκε ο ισχύων νόμος.
                                  
                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
         Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

     ΤΖΑΤΖΑΝΑ  Σταυρούλα                               ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
     6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                       6 9 7 4 3 2 9 9 7 6