ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2011 08:23

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 62 / 11                                  Κομοτηνή, 16-02-2011

ΘΕΜΑ   : «Υποβολή προτάσεων για άρθρο 18 του υπό συζήτηση
                     Πολυνομοσχεδίου».


Προς : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
  
Κοιν.: Όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.

 

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθ. 909/9/6γ από 13-02-2011 έγγραφό σας.
 

- Στην ανωτέρω σχετική αναφέρονται οι θέσεις της Ομοσπονδίας όσον αφορά τις
  επιχειρούμενες, με το άρθρο 18 του υπό συζήτηση Πολυνομοσχεδίου, τροποποιήσεις
  του άρθρου 30Α του Ν. 1264/1982 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2265/1994.
- Κατά την άποψή μας οι επιχειρούμενες με το πολυνομοσχέδιο τροποποιήσεις μόνο
  αναστάτωση και δυσλειτουργία θα επιφέρουν. Θεωρούμε ότι το επίμαχο άρθρο θα πρέπει
  να αφαιρεθεί εξ’ ολοκλήρου και να μην επέλθει καμία τροποποίηση στον υπάρχοντα
  συνδικαλιστικό νόμο, καθότι πιστεύουμε πως οι επιχειρούμενες τροποποιήσεις θα
  επιφέρουν σε κάποιες περιπτώσεις πολυδιάσπαση και αποδυνάμωση των Ενώσεων και
  της μέσω αυτών εκπροσώπησης των μελών τους. Ήδη η Ε.Α.Υ. Ν. Δωδεκανήσου με το
  υπ’ αριθ. 900/9/1α από 14-02-2011 έγγραφό της επισημαίνει τα προβλήματα που θα
  ανακύψουν στην δική της περιφέρεια, σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή η προτεινόμενη
  στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας πρόταση, για λειτουργία μιας Πρωτοβάθμιας
  Συνδικαλιστικής Οργάνωσης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας. Είναι εύλογο
  το ερώτημα που θέτει για τον τρόπο που θα μπορέσει να λειτουργήσει το Διοικητικό
  Συμβούλιο μιας Ένωσης που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου
  η οποία θα εκπροσωπεί 21 Αστυνομικούς και να είναι παράλληλα ισχυρό – δυνατό –
  παρεμβατικό, αφού όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι εκ των πραγμάτων το πρώτο πρόβλημα
  που θα αντιμετωπίσει είναι να μην μπορέσει να αντεπεξέλθει οικονομικά στις στοιχειώδεις
  έστω υποχρεώσεις του, που ανακύπτουν από την λειτουργία μιας Ένωσης αφετέρου δε,
  να βιώσει αναγκαστικά την απομόνωση και την απαξίωση από τους αρμόδιους φορείς,
  στην όποια διεκδίκησή του.
- Οι εποχές που διανύουμε, επιβάλουν την ύπαρξη ισχυρών Ενώσεων με μεγάλη
  αντιπροσωπευτικότητα και όχι κατακερματισμό αυτών.
- Επιπλέον, σε τυχόν εφαρμογή των προτεινομένων διατάξεων θα προκληθεί γενική
  αναστάτωση σε όλες τις Συνδικαλιστικές Ενώσεις, οι οποίες επί μακρό χρονικό διάστημα
  θα αναγκαστούν να ασχολούνται με τις τροποποιήσεις των καταστατικών τους και τη
  διενέργεια των εκλογών που θα απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την σύννομη λειτουργία
  τους. Αυτό θα επιφέρει τόσο την άσκοπη αναστάτωση και οικονομική τους επιβάρυνση,
  δεδομένου ότι πολλές Ενώσεις πρόσφατα διενήργησαν εκλογές, όσο και τον εκ των
  πραγμάτων αποπροσανατολισμό τους σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι βιώνουν συνεχώς
  δυσμενείς γι’ αυτούς αλλαγές υπό την πίεση του Δ.Ν.Τ. και με το πρόσχημα της διεξόδου
  από την οικονομική κρίση.
- Μια τέτοια καλά καμουφλαρισμένη «μεταρρύθμιση», δεν πρέπει να πείθει τόσο εύκολα το
  Συνδικαλιστικό Κίνημα ότι γίνεται προς όφελός του και για την καλύτερη εκπροσώπησή
  του, γιατί είναι προφανές ότι η αναστάτωση που θα προκληθεί στις Ενώσεις προκειμένου
  αυτές να νομιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο την κυβέρνηση και την τρόικα συμφέρουν,
  αφήνοντάς τους ελεύθερο πεδίο για την εύκολη πλέον άλωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
  Αναρωτιόμαστε εύλογα, σε περίπτωση εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης με ποιό τρόπο
  θα μπορέσουν οι Ενώσεις να ανταπεξέλθουν στον παρεμβατικό ρόλο που οφείλουν να έχουν
  στις συνεχείς επιθέσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα που βιώνουμε το τελευταίο χρονικό
  διάστημα, κατ’ απαίτηση της τρόικας, όταν επί μακρό διάστημα θα αγκυλωθούν στις
  προβλεπόμενες διαδικασίες επανανομιμοποίησής τους και διενέργειας νέων εκλογών σε όλες
  τις Ενώσεις της Χώρας (υφιστάμενες και νέες).
- Η αναταραχή που δημιουργείται  από την εισαγωγή του επίμαχου άρθρου στο πολυνομοσχέδιο
  ήδη μας αποπροσανατολίζει από την επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου και των επερχόμενων
  με αυτό αλλαγών προκειμένου για την υποβολή σχετικών επ’ αυτών προτάσεων μας.
- Σε κάθε περίπτωση που τελικά ψηφιστεί το άρθρο 18 του πολυνομοσχεδίου έτσι όπως αυτό
  εισήχθη προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
  Δικαιοσύνης της Βουλής, προτείνουμε να απαιτήσουμε την έκδοση διευκρινιστικής με
  πνεύμα απεμπλοκής των ήδη υφιστάμενων Ενώσεων που η εδαφική τους αρμοδιότητα δεν θα
  υποστεί αλλαγές, από την υποχρέωση διενέργειας νέων εκλογών πριν τη λήξη της θητείας
  που τα Διοικητικά τους Συμβούλια και οι αντιπρόσωποί τους διανύουν και να περιοριστούν
  σε τυχόν ανάγκη που θα προκύψει για τροποποίηση του καταστατικού τους, για να αποφευχθεί
  άσκοπη ταλαιπωρία τους.
- Όσον αφορά την εφαρμογή της απλής αναλογικής, πιστεύουμε πως θα ήταν καλό να συζητηθεί
  στο Πανελλαδικό Συνέδριο, όπου θα υπάρχει η ευχέρεια διαλογικής συζήτησης των υπέρ και
  των κατά που θα επιφέρει ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα και οι τοποθετήσεις της κάθε Ένωσης.
- Ευελπιστούμε το αίτημά μας να τύχει θετικής αντιμετώπισης.
 


                                           ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα                                    ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
     6 9 7 7 5 0 0 3 7 4                                              6 9 7 4 3 2 9 9 7 6