ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ FRONTEX PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2010 09:16

  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 429/10                                   Κομοτηνή 19-11-2010

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 2007-2013.  
       ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  
       ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
       ΤΟΥ FRONTEX ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

 

Σε εκτέλεση ανωτέρω Β σχετικής διατάσσονται συνάδελφοι να παρακολουθήσουν
το Β΄ σεμινάριο  Α΄ επιπέδου της αναφερόμενης στο θέμα σειράς εκπαιδεύσεων,
που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια-Ημαθίας κατά
το χρονικό διάστημα από 22/11/2010 έως 18/12/2010. Θ΄ ακολουθήσουν στη
συνέχειανέες εκπαιδευτικές σειρές.  Μετά από  παράπονα μελών μας που
περιήλθαν στην Ένωσή μας , προτείνουμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο
πραγματοποίησης ανωτέρω σεμιναρίων σε Τ.Δ .Α.. 
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εγκαταστάσεις, το ολιγάριθμο των
εκπαιδευομένων δοκίμων Αστυφυλάκων,  την ύπαρξη της Νομικής Σχολής
του Δ.Π.Θράκης απ΄ όπου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ικανός αριθμός
καθηγητών, όσο και την γεωγραφική του θέση η οποία θα υποβάλλει
σε μικρότερη ταλαιπωρία τους συναδέλφους αλλά θα επιφέρει και μείωση
των κονδυλίων για εκτός έδρας αποζημιώσεις στο εκπαιδευόμενο προσωπικό,
προτείνουμε να επιλεγεί το Τ.Δ.Α.Κομοτηνής ως τόπος πραγματοποίησης των
σχετικών σεμιναρίων για τους συναδέλφους που υπηρετούν σε Υπηρεσίες των
Αστυνομικών Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Π.Α.Μ.Θ..  
Παρακαλούμε όπως για την εκ μέρους σας παρέμβαση και υποβολή
της πρότασής μας, προκειμένου  εξετασθεί το ενδεχόμενο αποδοχής της
από Α.Ε.Α.. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο  ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                          ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2010 21:33