ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.154558160000

Ιούλιος,2023

Στην Eurobank πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στις Ακριτικές Περιοχές, αξίζουν περισσότεροτηνπροσοχήμας.Έτσι,αναβαθμίσαμεαποκλειστικάγιαεσάςiτοενενεργεία,ένστολο και πολιτικό προσωπικό τωνΕνόπλωνΔυνάμεων&ΣωμάτωνΑσφαλείας, καθώς και τους Απόστρατους, των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Πιερίας, Καβάλας,Λέσβου,Χίου,Σάμου,Καλύμνου,Κω,Καρπάθου&Ρόδου,τοπρόγραμμαπρονομίων

«ΚΑΘΕΜΕΡΑΣΥΜΜΑΧΟΙ -ΑκριτικώνΠεριοχών»προσφέρονταςσημαντικάοφέλη.

Τοπρόγραμμα«ΚΑΘΕΜΕΡΑΣΥΜΜΑΧΟΙ-ΑκριτικώνΠεριοχών»σαςπροσφέρει:

 • Όφελος 8% €πιστροφήii από τακαθημερινά έξοδαμετηχρήσητης χρεωστικήςήπιστωτικής κάρταςσταφυσικάκαταστήματαΑκριτικώνΠεριοχώντωνεπιχειρήσεων:
  • o Σκλαβενίτης,Μασούτης&Χαλκιαδάκης
  • o ΕΚΟ,σεεπιλεγμέναπρατήριακαυσίμων
  • o Γερμανός
  • o DodekanisosSeaways(ισχύεικαιγιατοe-shop)
 • Όφελος 4% €πιστροφή στα supermarket Σκλαβενίτης, Μασούτης & Χαλκιαδάκης & σε επιλεγμέναπρατήριακαυσίμωνΕΚO,στιςυπόλοιπεςεκτόςτωνΑκριτικών,περιοχέςτης επικράτειας
 • Επιβράβευση ευρώ €πιστροφή στις καθημερινές σας αγορές σε πάνω από 8.500 συνεργαζόμενεςεπιχειρήσειςπανελλαδικά (ενδεικτικά ΙΚΕΑ, Jumbo, Cosmote, Πλαίσιο, κτλ) τα οποία μπορείτε να εξαργυρώνετε στις μελλοντικές σας αγορές, πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου. Κατεβάζοντας το €πιστροφή Αpp στο κινητό σας ανακαλύπτετε πρώτοι τις νέεςπροσφορές

ΕνδεικτικόΠαράδειγμαΕτήσιουΟφέλουςαπότοπρόγραμμα€πιστροφή

ΕνδεικτικέςΚατηγορίες Εξόδων

Μηνιαίο Ποσό

Ετήσιο Ποσό

%

€πιστροφή

Ετήσιο Όφελος

SuperMarket

600€

7.200€

8%

576€

Βενζίνη

90€

1.080€

8%

86€

Είδητεχνολογίας-Γερμανός

-

800€

8%

64€

Ακτοπλοϊκέςμετακινήσεις

-

300€

8%

24€

ΛοιπάΚαταστήματα

165€

1.980€

3%

59€

Ενδεικτικόσυνολικόετήσιοόφελοςαπότοπρόγραμμα€πιστροφή

809€

«Στις περιπτώσεις προωθητικών ενεργειών ή σε συγκεκριμένες περιόδους (π.χ. γιορτές, έναρξη σχολικής χρονιάς κτλ), παρέχεται επιπλέον ποσοστό €πιστροφής αναλόγως της προωθητικής ενέργειας»

 • Προνομιακόεπιτόκιο1,5%iiiγιαποσάέως5.000€ στολογαριασμόμισθοδοσίας
 • Κάλυψημεμετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της δυνατότητας υπερανάληψης, με τα πρώτα 150€κάθε μήνα άτοκα.
 • Διευκόλυνση της καθημερινότητάς σας με αυτόματη & δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ενέργειας,τηλεφωνίαςκτλ.μέσω πάγιας εντολής.Μπορείτε να ορίσετε πάγια εντολή, εύκολα, μέσωτουe-Banking

Πρόγραμμαπρονομίων&συναλλαγώνMyAdvantageBanking

Με ένα από τα πακέτα του προγράμματος προνομιών & συναλλαγών My Advantage Banking, , εξοικονομείτε χρήματα κάθε μήνα στις τραπεζικές συναλλαγές σας και αποκτάτε προνόμια σε συνεργαζόμενεςεπιχειρήσεις.Επιπλέον,μεταφέρονταςτημισθοδοσία/σύνταξήσαςστην Eurobank, απολαμβάνετε εκπτώσεις στα πακέτα του προγράμματος.

Πιοσυγκεκριμένα,σαςπροσφέρουμε:

 • 100%έκπτωσηστο MyBlueAdvantage(σήμερα 0,60€/μήνα), το οποίο αποτελεί το βασικό πακέτογιατηντήρησηλογαριασμούπληρωμώνστηνEurobank.Ανείστενέοςπελάτηςστην Τράπεζα,οΚαθημερινόςλογαριασμόςPlusσυνδέεταιαυτόματαμετοπακέτο.Ανείστε

 

 

υφιστάμενοςηένταξήσαςθαγίνεισταδιακά,κατόπινπροηγούμενηςενημέρωσήςσας.Η

δωρεάνένταξηισχύειμετάτηνπρώτηπίστωσητηςμισθοδοσίαςσας.

 • Δυνατότητα σύνδεσης με ένα από τα πακέτα MySilverAdvantage,MyGoldAdvantageή My PlatinumAdvantage. Αποκτάτε τα πακέταMySilverAdvantage&MyGoldAdvantageμε έωςκαι50%έκπτωση:
 • 25%απότησχέσημισθοδοσίαςκαιεπιπλέον
 • 25%εάνκάνετετιςσυναλλαγέςσαςαποκλειστικάμεe-Bankingή/καιμεEurobankMobile

App,σεΑΤΜ,σεΚΑΣήμέσωEuroPhoneBanking.

ΕπενδυτικάΠρογράμματα

Επενδυτικό Πρόγραμμα Master Plan για περιοδική επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαιαivπου διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, με μηδενικές προμήθειες συμμετοχής/εξαγοράςγιαπάντα.Ειδικήπροσφοράμηδενικήςπρομήθειαςενεργοποίησης πάγιας εντολήςπρογράμματοςMasterplan(έναντι50€)έως31.07.23.

 

ΑποταμιευτικόςΛογαριασμός«ΑποταμιεύωΤώρα»

Ειδικάγιαεσάς,προνομιακόεπιτόκιογια1έτος,μετοάνοιγμανέουλογαριασμού«Αποταμιεύω Τώρα» αποκλειστικά σε ένα από τα καταστήματα Eurobank που βρίσκονται στις ανωτέρω Περιφερειακές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα σας προσφέρουμε:

 • Μηνιαίααπόδοσητόκωναπότοπρώτοευρώμεκλιμακωτόεπιτόκιο:
  • o 1,20%γιαποσάέως000€
  • o 0,35%γιαποσάαπό10.000,01€καιπάνω

Μετάτηνλήξητουέτους,ολογαριασμόςθαλαμβάνειτοκανονικόεπιτόκιοτουλογαριασμού

(σήμερα):

 • o 0,30%γιαποσάέως000€
 • o 0,40%γιαποσάαπό5.000,01€έως000€
 • o 0,50%γιαποσάαπό10.000,01€καιπάνω

Επιπλέον, κάθε χρόνο 100 δικαιούχοι αναδεικνύονται νικητές στην ετήσια κλήρωση που διοργανώνουμε για την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης (31 Οκτωβρίου), με έπαθλο 50€ κατάθεσητον μήνα για 1 χρόνο στον λογαριασμό σας.

ΠροθεσμιακήΚατάθεσηΣύνταξης

Αποκλειστικά για τους Απόστρατους, προθεσμιακή Κατάθεση Σύνταξης με ελάχιστο ποσό από 5.000€, επιλογή 3μηνης ή 12μηνης διάρκειας διάρκειας με επιτόκιο έως 0,80% που διπλασιάζεται τον 6ο & 12ο μήνα.

Διευκόλυνσηστιςμικρέςήμεγάλες αγορές

 • ΠιστωτικήκάρταClassic&GoldVisa&MasterCardμε:
 • ü δωρεάν συνδρομή για ένα χρόνο & μειωμένο επιτόκιο κατά 3,5% από το αντίστοιχο ονομαστικό για όσο χρόνο καταβάλλεται η μισθοδοσία στην Eurobank. Επιπλέον μπορείτε να έχετεδωρεάνσυνδρομήστηνπιστωτικήκάρταέχονταςενεργόπακέτοMy Gold Advantage ή My Platinum Advantage του προγράμματος MyAdvantage Banking
 • ü δυνατότητα μεταφοράςυπολοίπου από πιστωτικές κάρτες άλλων τραπεζών με προνομιακό επιτόκιο σήμερα 6,9) και
 • ü πληρωμήοφειλώνπροςτοΔημόσιοσεέωςκαι12άτοκεςδόσεις
 • ΠροσωπικόδάνειοΜισθωτώνΣυνεργαζόμενωνΦορέων,με:
 • ü Προνομιακόεπιτόκιο10.15%v,
 • ü εύκοληαποπληρωμήαπευθείαςαπότημισθοδοσία σας&πάνωαπό50%έκπτωση στα έξοδα

 

NέαΣτεγαστικάΠρογράμματα

 • ΣτεγαστικόΔάνειογιααγορά,κατασκευήκαιεπισκευή/ανακαίνισηκατοικίαςμεεπιτόκιο:
 • ü κυμαινόμενο,χαμηλότεροκατά0,40%.Επιπλέονεκπτώσειςβάσειπροφίλ/σχέσηςμετην Τράπεζα,
 • ü σταθερό,χαμηλότεροκατά0,30%&σταθερήδόσηγιαορισμένηήόλητηδιάρκειατου δανείου
 • ΜεταφοράΥπολοίπουΣτεγαστικούΔανείου,μεσταθερόεπιτόκιοκαιδωρεάνταέξοδα

τεχνικού &νομικούελέγχου(κανονικήτιμολόγηση€750)

ΚάλυψηγιατηνυγείακαιτηνπεριουσίασαςσεσυνεργασίαμετιςεταιρίεςEurolifeFFΗvi

 

 • Πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Safe Drive της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH ΑΕΓΑ με έκπτωση20%σταασφάλιστραΑστικής Ευθύνηςκαι5%έκπτωσηστιςυπόλοιπεςκαλύψεις εκτός της Οδικής Βοήθειας και της Νομικής Προστασίας

 

 • ΠρόγραμμαασφάλισηςκατοικίαςSweetHomeSmartτηςασφαλιστικήςεταιρείαςEurolifeFFH

ΑΕΓΑμεέκπτωση25%σταασφάλιστρα

 • Πρόγραμμα υγείας «εξασφαλίζω πρόληψη» της ασφαλιστικής εταιρίας Eurolife FFH ΑΕΑΖ με 49€ το χρόνo, έχετε απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε γιατρούς και check-up, δωρεάν ή με μικρό κόστος. Επιλέγετε ασφάλιση για εσάς ή την οικογένειά σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Υπηρεσίεςηλεκτρονικήςτραπεζικής

 

 • Ασφαλείςσυναλλαγέςκαιέλεγχοςοικονομικώνμεμιαματιά 24 ώρες το 24ωρο, με τιςδωρεάν υπηρεσίες e-Banking, Eurobank Mobile App και EuroPhonebanking
 • Υπηρεσία πληρωμών μεψηφιακά πορτοφόλια(GooglePay/ApplePay/GarminPay) για να έχετε τη δυνατότητα, πραγματοποίησης ανέπαφων πληρωμών/συναλλαγών από το κινητό εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο κάτοχος χρεωστικών & πιστωτικών καρτών.
 • ΥπηρεσίαIRISPaymentsτου Eurobank MobileApp για να στέλνετεδωρεάνέως 500€ την ημέρα σε φίλους σας, γνωρίζοντας μόνο τον αριθμό του κινητού τους

Απλή&γρήγορηδιαδικασίαμεταφοράςσύνταξης(γιαΑπόστρατους)

 

Η μεταφορά της σύνταξής σας ολοκληρώνεται από τα καταστήματά μας απλά, γρήγορα και με ασφάλεια,χωρίςναχρειαστείναεπισκεφθείτετοΤαμείοσας.Τααπαραίτηταστοιχείαπου χρειάζεται να γνωρίζετε είναι το ΑΜΚΑ & τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ (Α.Μ ΔΙΑΣ), ή να προσκομίσετε πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης. Αλλά και για τη μεταφορά μερισμάτων από Μετοχικό Ταμείo Στρατού (ΜΤΣ), Αεροπορίας (ΜΤΑ), Ναυτικού (ΜΤΝ), ή/& βοηθήματα από ΕΚΟΕΜΣ (Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού), ή/& από ΕΛΟΑΣ (Ειδικός Λογ/ σμός Αλληλοβοήθειας Στρατού), τα στελέχη του καταστήματός μας μπορούν να σας ενημερώσουν και να σαςκαθοδηγήσουν.ΕπιπλέονλαμβάνετεδωρεάνενημερωτικόSMSγιατηνπρώτηπίστωση σύνταξης στην τράπεζά μας.

 
 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε τα προνόμια του προγράμματος «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ Ακριτικών Περιοχών» είναιηεκδήλωση ενδιαφέροντος κλείνοντας ραντεβούσεένα από τα καταστήματαEurobankτωνΑκριτικώνπεριοχών, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας καλώντας τοEuroPhone Banking στην ειδική γραμμή εξυπηρέτησης 2109555777, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-21:00.

 
 

 

iΟιόροιτουΠρογράμματος,όπου&μεόποιαμορφή(επιτόκια,εκπτώσεις,προμήθειες,χρεώσειςκλπμεγέθη)αυτοίαναφέρονταιισχύουνκατάτησύνταξητηςΠροσφοράςκαιυπόκεινταισεαναπροσαρμογέςήκαικατάργηση,σύμφωναμετηνεκάστοτετιμολογιακήπολιτικήτηςΤράπεζας,όπωςαυτήκαθορίζεταιμεβάση τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού.Οι ειδικές τιμολογήσεις για Υπερανάληψη,Πιστωτική Κάρτα,ΠροσωπικόΔάνειο,Ανοιχτή Γραμμή,

ΣτεγαστικόΔάνειο,SafeDrive&SweetHomeSmart,ισχύουν γιανέεςαιτήσειςπροϊόντων

iiΤομέγιστοόριοεξαργύρωσης ευρώ €πιστροφή ανέρχεται σε1.000€ ανάπελάτη ετησίως. Το ποσοστό €πιστροφή στους εμπόρους ΕΚΟ δεν ισχύει γιασυναλλαγέςαγοράςπετρελαίουθέρμανσηςήσυναλλαγέςαξίαςάνωτων300€ανάσυναλλαγή.Το8%€πιστροφήθαισχύειγια2χρόνια.Μετάτοπέραςτων2ετών τοποσοστό€πιστροφή θααναπροσαρμοστεί αντίστοιχαστα τότεισχύοντα επίπεδα.

iiiΤοεπιτόκιοείναικλιμακωτό.Σ.Ε.Π.Α.:1,2804%.ΗΣυνολικήΕτήσιαΠραγματικήΑπόδοση(Σ.Ε.Π.Α.)υπολογίσθηκεμετηνπαραδοχήότι,γιαένα(1)έτος,τοποσόκατάθεσηςκαιτοεπιτόκιοπαραμένουναμετάβλητακαιδεναναλαμβάνονταιοι τόκοι εξαμήνου.ΗΣ.Ε.Π.Α.προκύπτειμετάτη φορολόγηση τωντόκωνμεσυντελεστή15%και τον 6μηνιαίο ανατοκισμό

ivΟιΟΣΕΚΑδεν έχουνεγγυημένηαπόδοσηκαιοιπροηγούμενεςαποδόσειςδεν διασφαλίζουντιςμελλοντικές

vΌλαταεπιτόκιαεπιβαρύνονταιμετηνΕισφοράτουΝ.128/75,0,6%.ΠαράδειγμαΣΕΠΠΕ:Έστωποσόδανείου5.000€.Έχειετήσιοπρονομιακόκυμαινόμενοεπιτόκιο10,15%.ΣεαυτόπροστίθεταιηεισφοράτουΝ.128/1975,πουσήμεραείναι0,60%.Γιααποπληρωμήσε60 μηνιαίεςδόσεις:Ηπρώτηδόσηείναι44,79€καιεξοφλείμόνοτόκους.Οιυπόλοιπεςδόσειςείναι109,48€καιεξοφλούν τοντόκοκαιμέρος τουκεφαλαίου (τοκοχρεωλυτικές δόσεις). Τα έξοδαεξέτασηςκαιέγκρισης της αίτησης του δανείου είναι 90€. Παρακρατούνται κατά την εκταμίευση του δανείου. Το συνολικό κόστος του δανείου από τόκους είναι 1.503,86€.Επομένως, στη λήξη του δανείου το συνολικό ποσό πληρωμής θα είναι 6.503,86€. Το ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον νόμο είναι 12,16%, δεχόμενοι αμετάβλητοεπιτόκιογιαόλοτοδιάστηματηςαποπληρωμής,εμπρόθεσμεςπληρωμέςκαιέτος365ημερών.

viΑφοράΑσφαλιστικά προγράμματατης Eurolife FFHΑΕΓΑ καιτης EurolifeFFH ΑΕΑΖ,που διανέμονταιαπότηEurobank ως ασφαλιστικόςπράκτορας

viiΙσχύειμεαπαραίτητεςπροϋποθέσεις(σωρευτικά):a)τηνεκδήλωσητουενδιαφέροντόςσαςγιασυμμετοχήστηνενέργειασεένααπότακαταστήματατωνΑκριτικώνπεριοχών,όπωςαυτέςαναφέρονταιπαραπάνω,ήμέσωτηςειδικήςγραμμής2109555777τουEuroPhoneέως31.12.23β)τηνπίστωσητουμισθού

/σύνταξηςσαςστονέοΚαθημερινόλογαριασμόPlusως1οςδικαιούχοςστηνΤράπεζάμαςέως31.03.24,υπότηνπροϋπόθεσηότιδενέχειπραγματοποιηθείπροηγούμενηπίστωσημισθού/σύνταξηςστηνΤράπεζατουςτελευταίους12μήνες,γ)τηνκατοχήενεργής χρεωστικήςήπιστωτικήςκάρταςπουσυμμετέχειστοπρόγραμμα €πιστροφή δ) να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την ημερομηνία απόδοσης της επιβράβευσης. Η επιβράβευση, θα αποδοθεί τονεπόμενο μήνα μετά τηπρώτηπίστωσητου μισθού / σύνταξής σας.Τα ευρώ €πιστροφή θαείναι διαθέσιμα στη χρεωστικήήπιστωτική σας κάρτα και μπορούνναεξαργυρωθούνμέσωτουπρογράμματος€πιστροφήσεοποιαδήποτεαπότις8.500επιχειρήσειςπουσυμμετέχουνστοπρόγραμμα.

Image
Back To Top