ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                                               Κομοτηνή 25-07-2022

ΠΡΟΣ:  1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη

                    (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)  

               2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο

                    (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 

               3) Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 146/2022

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

             Αξιότιμοι κ. Υπουργέ, κ. Αρχηγέ

Θεωρούμε ότι θα ήταν άτοπο να υπερθεματίσουμε για την σπουδαιότητα  και την αναγκαιότητα της συντηρητικής εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού, καθώς εδώ και χρόνια η Ελληνική Πολιτεία, αφουγκραζόμενη τις αγωνίες της Ομοσπονδίας μας, υιοθέτησε αυτές και νομοθέτησε επί του θέματος με τον Νόμο 3169/2003 : «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του ως άνω Νόμου ορίζεται ότι : «Η συντηρητική εκπαίδευση αποσκοπεί στη διατήρηση της ικανότητας του αστυνομικού στο χειρισμό και τη χρήση των όπλων και πραγματοποιείται μετά την αποφοίτηση του αστυνομικού από τη Σχολή και μέχρι την έξοδό του από την Αστυνομία, σε περιοδικά χρονικά διαστήματα, που δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο του έτους».

Στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του ιδίου Νόμου, ορίζεται μάλιστα ρητά ότι : «Αστυνομικός, που για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλεται στη συντηρητική εκπαίδευση ή δεν πιστοποιείται κατ’ αυτήν η ικανότητά του, δεν επιτρέπεται να κατέχει ή να φέρει πυροβόλο όπλο, αυτό δε που τυχόν κατέχει υποχρεούται να το παραδώσει αμέσως στην Υπηρεσία του».

Είμαστε όμως  στη δυσάρεστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι, η Συντηρητική Εκπαίδευση των Ελλήνων αστυνομικών έχει παύσει να πραγματοποιείται από τον μήνα Μάρτιο του έτους 2020!!!             Χρονικό διάστημα δηλαδή δύο ετών και τεσσάρων μηνών!!!!!

Αντιλαμβάνεται εύκολα ο καθένας πως το γεγονός αυτό, πέραν του  ότι αντιβαίνει στις επιταγές του Νόμου και άρα στερείται νομιμότητος, παράλληλα επιδρά αρνητικά στη διατήρηση της ικανότητας του αστυνομικού στο χειρισμό και τη χρήση των όπλων με όσα αρνητικά επακόλουθα επιφέρει κάτι τέτοιο και όσους σοβαρούς κινδύνους εγκυμονεί… οι οποίοι μάλιστα αφορούν τόσο στην ασφάλεια των μελών μας κατά την εργασία, όσο και στην ασφάλεια των συμπολιτών μας που πιστά υπηρετούμε, αλλά επίσης εγείρει νομικά ζητήματα κατοχής πυροβόλων όπλων για όλους εμάς τους αστυνομικούς που - χωρίς δική μας υπαιτιότητα βέβαια - δεν υποβληθήκαμε σε Συντηρητική Εκπαίδευση για χρονικό διάστημα που ξεπερνά κατά πολύ το ένα έτος που ορίζεται  από τον Νόμο…

Η Πρόεδρος της Ένωσής μας, κατά τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας - που πραγματοποιήθηκαν την 17η και 18η Μαΐου 2022, ανέδειξε την αγωνία των μελών μας για το θέμα αυτό και υπερθεμάτισε τόσο για την σπουδαιότητα της Συντηρητικής Εκπαίδευσης των αστυνομικών, όσο και για την αναγκαιότητα άμεσης επανέναρξης αυτής, χωρίς περαιτέρω χρονοτριβές. Τη δικαιολογημένη αγωνία μας, συμμερίστηκε η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας και υιοθετώντας την πρότασή μας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ αιτήθηκε στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία μας, την άμεση επίλυση του ζητήματος.

Σε συνέχεια αυτού, εκδόθηκαν την 07-06-2022 οι υπ’ αριθ. 1728/22/1191704, 1728/22/1191680 και 1728/22/1191692 διαταγές Α.Ε.Α./ Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/ Τμήμα Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων  που αφορούσαν τη δρομολόγηση υλοποίησης για το έτος 2022, Συντηρητικής Μετεκπαίδευσης Αστυνομικών - Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου σε θέματα « Αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας- οπλοτεχνικής - σκοποβολής, μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης στόχων», καθώς Συντηρητικής Μετεκπαίδευσης του προσωπικού που στελεχώνει τις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας των ΓΕ.Π.Α.Δ. Χώρας, όπως επίσης και τις μονάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης ΔΙ.ΑΣ. των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας.

Δυστυχώς όμως παρότι σχεδόν εκπνέει και ο μήνας Ιούλιος του έτους 2022, παρότι – απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τουλάχιστον για τη Δ.Α. Ροδόπης - έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο εφοδιασμός  με τον απαραίτητο αριθμό φυσιγγίων, παρόλα αυτά η έναρξη της Συντηρητικής Εκπαίδευσης καθυστερεί για άγνωστους σε εμάς λόγους…

Έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τα μέλη που εκπροσωπούμε, αξιώνουμε την προστασία και τον σεβασμό στα  βάσει Νόμων κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα των μελών μας και αιτούμαστε την έκδοση σχετικής διαταγής προκειμένου για την ΑΜΕΣΗ και χωρίς άλλες καθυστερήσεις, έναρξη της Συντηρητικής Εκπαίδευσης των μελών μας για το έτος 2022.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό γενικά, αλλά και ειδικά στην ασφάλεια κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτού, ευελπιστούμε στην άμεση εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας.

Image
Back To Top