ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 86 /2024                                                                               Κομοτηνή, 29-04-2024

ΠΡΟΣ :
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
   (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 
ΚΟΙΝ: 1)Π.Ο.ΑΣ.Υ.
             2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο  ΜΑΛΛΙΟ (Διαμέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

             3) <<ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ>> ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

             4) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ <<ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ>>Ι.Μ.Μ.Κ.

                 ΣΧΕΤ.: Έγγραφο των <<ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ>> Μαρωνείας- Ροδόπης και                                       Κατασκηνώσεων ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
<<ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ>>.

 

ΘΕΜΑ : «¨Ένταξη των κατασκηνώσεων του Νομού Ροδόπης σαν συνεργαζόμενοι φορείς  κατασκήνωσης για τα           τέκνα των Αστυνομικών Υπαλλήλων ».

            Την 15 Απριλίου 2024 κοινοποιήθηκε στην Ένωσή μας το ανωτέρω σχετικό έγγραφο το οποίο σας υποβάλλουμε συνημμένα και δηλώνουμε την απόλυτη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου μας στο αίτημα να υπαχθούν οι δύο ανωτέρω παιδικές κατασκηνώσεις (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) στα κατασκηνωτικά προγράμματα του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας.

            Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διεύρυνση του αριθμού των κατασκηνώσεων συνεργαζόμενων με το Ι.Μ.Α.- ΕΛ.ΑΣ. μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει τόσο για τα τέκνα των συναδέλφων μας αλλά και γι αυτούς τους ίδιους, όσο και στην αναβάθμιση των περιοχών της Ελληνικής Περιφέρειας (ιδιαίτερα της ακριτικής και ευαίσθητης Θράκης μας )και επιπλέον θα σηματοδοτήσει την στήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας στις τοπικές κοινωνίες.

        Ως εκ τούτου η Ένωσή μας, στέκεται αρωγός στο συγκεκριμένο αίτημα και παρακαλούμε τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Ιδρύματος για την θετική εξέταση αυτού.  

                                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα

6975601800

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος

6945021214

Image
Back To Top